Редакційна політика

Галузь та проблематика

"Художня культура. Актуальні проблеми" — рецензований науковий журнал з гуманітарних наук, який покликаний об'єднати міжнародну спільноту мистецтвознавців.

Науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» є українським виданням, присвячений публікації наукових розвідок, орієнтованих на студіювання усього кола складних і неоднозначних проблем сучасної художньої культури.

Адресовано професіоналам у галузі мистецтва і художньої культури, а також усім, кого цікавить сучасний художній процес і його фахове висвітлення науково-теоретичною думкою.
Наукове видання «Художня культура. Актуальні проблеми» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з філософії та педагогіки (наказ № 996 від 11.07.2017).

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДОЛОГІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНИЙ ПРАКТИКУМ МИСТЕЦТВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСОБИСТІСТЬ У МИСТЕЦТВІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору.

Етапи рецензування:
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. 
2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування,
визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (Unicheck: Plagiarism Checker and Originality Detector).
3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем
дослідження  двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
5.Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.
6. У випадку, якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Про ІПСМ

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України) — єдина науково-дослідна установа в Україні, що здійснює фундаментальні наукові дослідження у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістральних напрямів наукової діяльності Інституту, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності теорія та історія культури.