Редакційна політика

Галузь та проблематика

Видання публікує наукові студії з питань комплексного вивчення проблем сучасної художньої культури на підставі широкого спектру культурологічної і мистецтвознавчої думки та сучасної мистецької практики: образотворчого, музичного, театрального і кіномистецтва, культурології, дизайну, архітектури, фотомистецтва.

Науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» є українським виданням, присвячений публікації наукових розвідок, орієнтованих на студіювання усього кола складних і неоднозначних проблем сучасної художньої культури.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №409 від 17.03.2020) науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕТОДОЛОГІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СУЧАСНИЙ ПРАКТИКУМ МИСТЕЦТВ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОСОБИСТІСТЬ У МИСТЕЦТВІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Образотворче мистецтво

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Музичне мистецтво

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сценічні мистецтва

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Пластичні мистецтва

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору.

Етапи рецензування:
1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. 
2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування,
визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (Unicheck: Plagiarism Checker and Originality Detector).
3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем
дослідження  двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
5.Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.
6. У випадку, якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Про ІПСМ

Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України) — єдина науково-дослідна установа в Україні, що здійснює фундаментальні наукові дослідження у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістральних напрямів наукової діяльності Інституту, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності теорія та історія культури.