Історія журналу

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №409 від 17.03.2020) науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» засновано у 2004 році Інститутом проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (http://mari.kiev.ua).

Видання публікує наукові студії з питань комплексного вивчення проблем сучасної художньої культури на підставі широкого спектру культурологічної і мистецтвознавчої думки та сучасної мистецької практики: образотворчого, музичного, театрального і кіномистецтва, культурології, дизайну, архітектури, фотомистецтва.

Серед дослідницьких орієнтирів ос¬мис¬лення фундаментальних проблем культурології і мистецтвознавства, теоретико-синтетичне узагальнення суспільно важливого наукового гу¬ма¬ні¬тар¬но¬го знання.

Наукові розвідки заповнюють істотні прогалини у дослід¬жен¬нях різних етапів української та світової культури, які раніше з причин ідеологічної заангажованості не розроблялися або висвітлювалися несистемно та фраг¬мен¬тар¬но.

З 2019 року журнал публікується 2 рази на рік. (архівні випуски до 2016 доступні за посиланням: http://mari.kiev.ua/hud-kultura)

Всі подані статті проходять процедуру рецензування, яка орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та визначення її відповідності вимогам журналу. До друку приймаються лише ті статті, які є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань мистецтвознавства.

Журнал вільний для доступу з будь-якого куточка світу. Редакційна колегія підтримує та поширює інформацію про відкритий доступ в Україні та за кордоном. Редколегія журналу дотримується філософії відкритого доступу та підтримує Ініціативи відкритого доступу.