DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.12.2016.179072

Вітчизняна кераміка повоєнного періоду: Шлях від радянської доктрини до європейської

Олексій Роготченко

Анотація


Для усвідомлення процесів, які відбувалися в сфері керамічного мистецтва України 1940–1960‑х особливого значення набуває аналіз та узагальнення творчих здобутків художників в умовах, коли будь-які формальні пошуки сприймались як антирадянщина. Формотворення та образотворення у кераміці зазначеного періоду, що не збігалося з поняттями офіційного мистецького процесу, керівництвом та художніми радами не допускалося й засуджувалося. Та природний потяг митця до новаторства, до пошуку нових шляхів, до технологічних, формотворчих і орнаментальних експериментів найяскравіше проявився у сфері декоративно-ужиткового мистецтва, де ідеологічний контроль не був таким тотальним як в живопису чи скульптурі. Але кераміка була мистецтвом універсальним і легко переймала виражальні засоби скульптури, графіки та живопису і тому стала улюбленим видом художньої творчості для художників-новаторів, які «тікали в керамотворчість» (О. Р.) з лабет офіціозних живопису та скульптури.

Художники-керамісти вбачали джерелом творчих пошуків глибини народного мистецтва і знаходили в них новітні оригінальні вирішення. Завдяки зміцненню матеріально-технічної бази керамічних підприємств кваліфікованим мистецьким кадрам, вдалим технологічним здобуткам, художня кераміка України наприкінці 1960‑х здобула велику популярність і визнання не лише в Україні, а й в інших союзних республіках.


Ключові слова


кераміка; декоративно-ужиткове мистецтво; соцреалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутник-Сіверський Б. С. Українське радянське народне мистецтво (1941–1967). Київ: Вид-во АН УРСР, 1970. 216 с.

Бутнік-Сіверський Б. Український радянський сувенір. Київ: Наукова думка, 1972. 232 с.

Велигодская Н., Жоголь Л. Декоративное искусство Украинской ССР. Москва: Советский художник, 1986. 192 с.

Велигодская Н. Показывают художники западных областей Украины // Декоративное искусство СРСР. 1981. № 6–С. 37–39.

Голубець О. М. Львівська кераміка / АН УРСР, Львівське відділення Ін-ту мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Київ: Наукова думка, 1991. 120 с.

Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття: Український шлях. Львів: Колір ПРО, 2012. 200 с.

Данилейко В. Народне мистецтво, його вивчення і поступ // Образотворче мистецтво. Київ, 1991. № 6. С. 1–3; Данилейко В. О живіте, народні ремесла! // Зоря Полтавщини. 1988. 14–17 лип.

Данилейко В. Працюйте, художні промисли! // Зоря Полтавщини. 1989. 24–25 січ.

Жоголь Л. Є. Декоративне мистецтво в інтер’єрі житла. Київ: Будівельник. 1973. 112 с.

Захарчук-Чугай Р. Из опыта изучения и работы с народными мастерами // Народное искусство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций: материалы Всесоюз. с междунар. участием науч.-творч. конфер. Москва, 1991. С. 293–298.

Зіненко Т. М. Симпозіуми художньої кераміки України кінця ХХ — початку ХХІ століття як явище сучасної культури: дис. … канд. мистецтвознав.: 26.00.01. Київ, 2014.

Кара-Васильєва Т. В., Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України ХХ століття: у пошуках «великого» стилю. Київ: Либідь, 2005. 280 с.

Клименко О. О. Народна кераміка Опішні (до проблем традицій та інновацій у народних художніх промислах): дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.06. Львів, 1995.

Крутенко Н. Поетичний світ Олександри Селюченко // Українська керамологія:

нац. культурологічний щоріч.: наук. зб. Київ: Молодь; Опішне: Українське народознавство, 1993. Кн. 1. С. 432–436.

Крутенко Н. Українські обереги // Образотворче мистецтво. Київ, 1991. № 3.

Лащук Ю. Українське гончарство — феномен народного мистецтва слов’янського світу // Українське гончарство: нац. культуролог. щоріч.: наук. зб. за минулі літа. Київ: Молодь; Опішне: Українське народознавство, 1993. Кн. 1. С. 371–379.

Сморж Л. Завтрашній день опішнянської кераміки // Народна творчість та етнографія. 1968. № 4. С. 47–52.

Сморж Л. Роль мистецтва в гармонізації і духовному оздоровленні сучасної людини // Українське гончарство: нац. культуролог. щоріч.: наук. зб. Київ: Молодь; Опішне: Українське народознавство, 1993. Кн. 1. С. 94–104; Пошивайло О. Гончарні осередки України: від зеніту до заходу // Український керамологічний журнал. 2002. № 4. С. 3–8.

Пошивайло О. Гончарство як індикатор етносуспільних пріоритетів // Український керамологічний журнал. 2004. № 1. С. 7–14.

Пошивайло О. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна. Київ: Молодь, 1993. 404 с.

Пошивайло О. Збереження визначних центрів народної художньої культури українців: уроки історії і шлях реанімації // Українська керамологія: нац. наук. щоріч. Опішне: Українське народознавство, 2002. Кн. 2. С. 5–11.

Пошивайло О. Консервація і реставрація гончарських раритетів в Україні // Український керамологічний журнал. 2004. № 2/3. С. 7–22.

Пошивайло О. Спадкоємність гончаротворення України // Український керамологічний журнал. 2002. № 2. С. 5–10.

Пошивайло О. Зберегти надбання українського гончарства // Українське гончарство: нац. культурологічний щоріч. Київ: Молодь; Опішне: Українське народознавство, 1993. Кн. 1. С. 82–93.

Роготченко О. Керамічна веселка // Вечірній Київ. 1970. № 188. С. 3.

Роготченко О. Народні таланти. Майстер кераміки Володимир Борозенець // Народна творчість та етнографія. 1983. № 1. С. 36–38.

Романова Т. Експериментальна майстерня Ніни Федорової. Творчий осередок: до 100‑річчя Ніни Федорової. Київ: НьюТон Продакшн, 2007. 48 с.

Ханко В. Дух порцеляни Івана Віцька // Образотворче мистецтво. 2000. № 1/2. С. 92–93.

Шмагало Р. Гончарний промисел і підприємництво: погляд крізь століття // Народознавчі зошити. Львів, 2004. № 1/2. С. 110–115.

Школьна О. В. Фарфор-фаянс України ХХ століття: інфраструктура галузі, пром. та економ. політика, організаційно-творчі процеси: у 2 кн. Київ: День печати, 2013. Кн. 2: Історія виробництв (середини XVII — початку ХХІ ст.): табл., реєстр імен провідних майстрів галузі. 400 с.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Copyright (c) 2020 Олексій Роготченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987