Шкляренко, Ж. «Наукові принципи дослідження перформансу як сучасного культурного явища». Художня культура. Актуальні проблеми, вип. 16(1), Червень 2020, с. 49-53, doi:10.31500/1992-5514.16.2020.205238.