Бентя, Ю. «Доба сентименталізму у стильовихідентифікаціях». Художня культура. Актуальні проблеми, вип. 16(2), Грудень 2020, с. 83-93, doi:10.31500/1992-5514.16(2).2020.217795.