Рішняк, О. «Реставраційна діяльність в Україні в контексті світових пам’яткоохоронних тенденцій». Художня культура. Актуальні проблеми, вип. 16(2), Грудень 2020, с. 153-7, doi:10.31500/1992-5514.16(2).2020.217809.