№ 15(1) (2019)

Зміст

Олег Тистол: візуальна історія української ідентичності PDF (Polski)
Ігор Абрамович 6-13
Я не малюю, не знімаю, не стежу за фігурою PDF (Polski)
Адам Моленда 14-20
Цифрове підпорякування. Мистецтво в технологічній пастці PDF (Polski)
Артур Пастушек 21-27
Мистецтво з точки зору постгуманізму PDF (Polski)
Роман Сапенько 28-33
У пошуку матриць — процес триває PDF (Polski)
Ярослав Скутнік 34-41
Жест у мистецтві, DD-модель PDF (Polski)
Річард Возняк 42-49
Міфологічні інтенції в сучасній українській музичній культурі (на прикладі камерної музики В. Рунчака та О. Безбородька) PDF (Polski)
Ігор Савчук 50-56
Громадянське суспільство як складова культурного поля держави PDF (English)
Олексій Роготченко 57-63
[Ре]анімація симулякра. Digitograph PDF (English)
Ірина Зубавіна 64-68
Homo Digital: Формула споживання (Малий органон) PDF
Олександр Клековкін 69-77
Тенденції та ризики кризи мистецтва посткультури PDF
Марина Протас 78-89
Медіа-теорія та медіа-технології у сучасних арт-проектах PDF
Світлана Стоян 90-94
Візуальні практики та мистецтво в інтернет-просторі PDF
Анастасія Тормахова 95-98