Художня культура. Актуальні проблеми

Науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» засновано у 2004 році Інститутом проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (http://mari.kiev.ua). Видання публікує наукові дослідження з питань комплексного вивчення проблем сучасної художньої культури. Науковий журнал розрахований на фахівців у гуманітарній галузі. З 2019 року журнал публікується 2 рази на рік. (архівні випуски до 2016 доступні за посиланням: http://mari.kiev.ua/hud-kultura) Всі подані статті проходять Процедуру рецензування, яка орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та визначення її відповідності вимогам журналу. До друку приймаються лише ті статті, які є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань мистецтвознавства. Журнал вільний для доступу з будь-якого куточка світу. Редакційна колегія підтримує та поширює інформацію про відкритий доступ в Україні та за кордоном. Ми твердо переконані у філософії відкритого доступу та наполегливо підтримуємо Ініціативи відкритого доступу.

Свідоцтво про реєстрацію видання

№ 15(1) (2019)


Обкладинка