Редакційний штат

Голова редколегії

Мосенкіс Юрій, Доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України, Ukraine

Редакційна колегія

M. PETRIKAS, доцент, заступник декана з наукової роботи Вільнюського університету комунікацій, Lithuania

D. ZAVAGNO, доктор філософії, доцент, Університет Мілан-Бікокка, Italy

D. KOSIŃSKI, професор кафедри перфоматики факультету польських студій Ягеллонського університету в Кракові, Poland

M. MOSER, професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету, Українського вільного університету в Мюнхені та Католицького університету ім. Петра Пазманя в Будапешті (Австрія/Угорщина), Austria

T. HUNDOROVA, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ukraine

J. FORNÄS, заслужений професор відділу досліджень медіа та комунікацій, Університет Сьодерторн у Стокгольмі, Sweden

N. MBOTI, доктор філософії, доцент університету комунікаційних досліджень Йоганнесбурга , South Africa

V. SYDORENKO, кандидат мистецтвознавства, професор, директор ІПСМ НАМ України, академік НАМ України, віцепрезидент НАМ України, Ukraine

V. BITAYEV, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, Ukraine

O. KLEKOVKIN, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу ІПСМ НАМ Україна, Ukraine

O. FEDORUK, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, академік­-секретар відділення теорії та історії мистецтва НАМ України, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Ukraine

O. PETROVA, доктор філософських наук, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, професор кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ukraine

O. BEREGOVA, доктор мистецтвознавства, професор, провідний науковий співробітник відділу антропології Інституту культурології НАМ України, Ukraine

V. ARISTOV, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, Ukraine

G. VYSHESLAVSKIY, кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України, Ukraine

M. MAYERCHYK, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України, заступник директора Центру культурно-антропологічних студій, Ukraine