Редакційний штат

Голова редколегії

 1. V. SYDORENKO, кандидат мистецтвознавства, професор, віце-президент НАМ України, академік НАМ України, директор ІПСМ НАМ України, Україна

Заступник голови редколегії

 1. O. KLEKOVKIN, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України, завідувач відділу теорії та історії культури, Україна

Редакційна колегія

 1. O. M. Berehova, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики (НМАУ імені П. І. Чайковського), Україна
 2. V. BITAYEV, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАМ України, віце-президент НАМ України, Україна
 3. O. PETROVA, доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна
 4. O. ROHOTCHENKO, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заслужений діяч мистецтв України, провідний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Україна
 5. O. FEDORUK, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, академік-секретар відділення теорії та історії мистецтва НАМ України, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Україна

Відповідальний секретар

 1. G. VYSHESLAVSKIY, кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу методології мистецької критики, Україна

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 1. R. P. SAPENKO, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії культури Зеленогурського університету (м. Зелена Гура), Польща
 2. B. A. RUBLE, заслужений дослідник, Міжнародний центр підтримки науковців імені Вудро Вільсона (Вашингтон), США
 3. M. KONDRAT, помічник викладача, науковий асистент, аспірантка, Університет Париж III Нова Сорбонна / Женевський університет, Франція
 4. K. NIKOLOVA, доктор наук (театрознавство), професор Національної академії театру та кіно. (Софія), Болгарія
 5. M. P. KRUK, доктор мистецтвознавства, професор, Інститут історії мистецтва (Гданськ); Куратор відділу православного мистецтва Національного музею (Краків), Польща
 6. M. WRZEŚNIAK, доктор мистецтвознавства (гуманітарні науки та історія мистецтва), Університет Кардинала Стефана Вишинського (Варшава), Польща
 7. O. SOM-SERDIUKOVA, кандидат мистецтвознавства, член міжнародної організації арт-критиків AICA, Норвегія

РЕЦЕНЗЕНТИ

 1. G. VESELOVSKA, доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України, Україна
 2. L. SMYRNA, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, начальник відділу міжнародних наукових зв’язків та куратор міжнародних арт-проектів Національної академії мистецтв України, Україна
 3. M. KOPYTSIA, доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, Україна
 4. I. ZUBAVINA, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, Україна