DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.13.2017.134020

«Екраноцентризм»сучасного мистецтва: Теорія досліджень та художня практика

Ірина Зубавіна

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі вивчення у діахронічному вимірі взаємовпливів тео­рії кіно та творчої практики фільмування. В соціо-історичній ретроспекції розглянуто динамічний по­шук мистецтвом екрана своєї автентичності, етапи формування відповідного теоретичного підґрунтя, власно­го наукового дискурсу. Наголошується на активізації взаємовпливів теорії та практики фільмуван­ня у точках трансформацій культурного коду, що марковані виникненням «біфуркаційного» кіноаван­гарду — з радикальною зміною кіномоделі у 1920–1930‐х, її частковим перетворенням у 1950–1960‐х та 1980–1990‐х. Визначено потенціал впливу теоретичної думки на розвиток кінопроцесу в координатах індустріального, а вслід за тим, — постіндустріального суспільства, де мистецькій твір перетворюється на товар.

Ключові слова


кінематографічний авангард; модернізм; нова візуальність; мова кіно; міждисциплінарний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Breton A. Manifest siurrealizma [Breton H. Surrealism manifesto] // Nazyvat vesci svoimi imenami: Programmnye vystupleniia masterov zapadnoevropesko literatury [To call things their proper names: Programme statements of the masters of Western European literature]. Moskva, 1970. S. 67.

Selezneva T. Kinomysl 20h godov [Selezniova T. The cinematographic thought of the 1920s]. Leningrad: Iskusstvo, 1972. 184 s.

Iz istorii francuzsko kinomysli. Nemoe kino. 1911–1933 [From the history of cinematographic thought. Silent films. 1911–1933] / predisl. S. Iutkevicha. Moskva: Iskusstvo, 1988. 317 s.

Pervy Vsesoiuzny sezd sovetskih pisatele. Stenograficheski otcht [The First All-Union conven­tion of the Soviet writers. Verbatim record]. Moskva, 1934. S. 18.

Krakauer Z. Priroda filma. Reabilitaciia fizichesko realnosti [Kracauer S. Nature of the film. Rehabilitation of the physical reality]. Moskva, 1974.

Musiienko O. Novatorski techii u frantsuzkomu kinematohrafi (druha polovyna XX stolit­tia) [Musiyenko O. Innovative trends in the French cinema (second half of the 20th century)]. Kyiv, 2005.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Бретон А. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами: Программные вы­ступления мастеров западноевропейской литературы. Москва, 1970. С. 67.

Селезнева Т. Киномысль 20‐х годов. Ленинград: Искусство, 1972. 184 с.

Из истории французской киномысли. Немое кино. 1911–1933 / предисл. С. Юткевича. Москва: Искусство, 1988. 317 с.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчёт. Москва, 1934. С. 18.

Кракауер З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Москва, 1974.

Мусієнко О. Новаторські течії у французькому кінематографі (друга половина ХХ століт­тя). Київ, 2005.

Copyright (c) 2020 Ірина Зубавіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987