DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.13.2017.134585

«Український ярмарок» як проект Анатолія Петрицького: Формування авторського стилю

Олена Ковальчук

Анотація


Досліджено комплексну роботу Анатолія Петрицького над проектом оформлення «Україн­ського ярмарку» (рекламні панно, афіші, декорації до вистав театру М. Садовського тощо). Доведено са­мобутність і нестандартність творчого підходу молодого художника, що засвідчило появу в українському мистецтві національного таланту, здатного стилізувати обраний матеріал та «грати» у театралізований простір. Становлення А. Петрицького як художника розглянуто на тлі процесів, що відбувалися в обра­зотворчому і театральному мистецтві 1910-х й суттєво вплинули на формування творчої індивідуальності митця. З’ясовано роль братів Василя та Федора Кричевських у процесі розвитку особистості майбутньо­го сценографа. Дослідження виконано на підставі аналізу архівних даних та журнальних публікацій.

Ключові слова


художник Анатолій Петрицький; «Український ярмарок»; українська сценографія; худож­ник Федір Кричевський; архітектор Василь Кричевський

Повний текст:

PDF

Посилання


Veselovska H. I. Teatralni perekhrestia Kyieva 1900–1910 kh rr. (Kyivskyi teatralnyi modern­izm): Monohrafiia [Veselovska G. Kyiv theatrical crossroads of the 1900s and 1910s. (Kievan the­ atre modernism: A monograph)]. Vyd. 2 e, vypr. i dopov. Kyiv, 2007. 328 s.

Hryhoriev S. Mii uchytel i druh [Hryhoriev S. My friend and teacher] // Anatolii Petrytskyi: Spohady pro khudozhnyka [Anatoliy Petrytskyi: Memoirs about the painter] / uporiad.: L. M. Petrytska, D. O. Horbachov. Kyiv: Mystetstvo, 1981. 112 s.

Horbachov D. Znaideno kartyny A. Petrytskoho [Horbachov D. A painting by Anatoliy Petryt­sky is found] // Literaturna Ukraina [Literary Ukraine]. 1965. No. 47 (2116). 11 cherv. S. 12.

Kuzmin Ye. Anatolii Petrytskyi. Mashynopys [Kuzmin Ye. Anatoliy Petrytsky. Typescript] // Arkhiv Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy. F. Ye. Kuzmina [National Art Museum of Ukraine Archive. Case of F. Kuzmin]. Od. zb. No. 27. S. 28.

Pavlenko O. Z dalekoho mynuloho [Pavlenko O. From the long-gone past] // Anatolii Petrytskyi: Spohady pro khudozhnyka [Anatoliy Petrytskyi: Memoirs about the painter] / upori­ad.: L. M. Petrytska, D. O. Horbachov. Kyiv: Mystetstvo, 1981. 112 s.

Smolych Yu. Mii tovarysh [Smolych Yu. My comrade] // Anatolii Petrytskyi: Spohady pro khudozhnyka [Anatoliy Petrytskyi: Memoirs about the painter] / uporiad.: L. M. Petrytska, D. O. Horbachov. Kyiv: Mystetstvo, 1981. 112 s.

TsDAMLM Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine]. F. 237. Op. 2. Spr. 38. 20 ark.

TsDAMLM Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine]. F. 237. Op. 2. Spr. 175. 10 ark.

TsDAMLM Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine]. F. 237. Op. 2. Spr. 349. 20 ark.

TsDAMLM Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine]. F. 237. Op. 2. Spr. 350. 10 ark.

TsDAMLM Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine]. F. 237. Op. 2. Spr. 352. 12 ark.

TsDAMLM Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine]. F. 237. Op. 2. Spr. 354. 44 ark.

TsDAMLM Ukrainy [Central State Archive-Museum of Literature and Arts of Ukraine]. F. 358. Op. 1. Spr. 340. 35 ark.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Веселовська  Г. І. Театральні перехрестя Києва 1900–1910‐х рр. (Київський театральний мо­дернізм): Монографія. Вид. 2‐е, випр. і допов. Київ, 2007. 328 с.

Григор’єв С. Мій учитель і друг // Анатолій Петрицький: Спогади про художника / упо­ряд.: Л. М. Петрицька, Д. О. Горбачов. Київ: Мистецтво, 1981. 112 с.

Горбачов Д. Знайдено картини А. Петрицького // Літературна Україна. 1965. No 47 (2116). 11 черв. С. 12.

Кузьмін Є. Анатолій Петрицький. Машинопис // Архів Національного художнього музею України. Ф. Є. Кузьміна. Од. зб. No 27. С. 28.

Павленко О. З далекого минулого // Анатолій Петрицький: Спогади про художника / упо­ряд.: Л. М. Петрицька, Д. О. Горбачов. Київ: Мистецтво, 1981. 112 с.

Смолич Ю. Мій товариш // Анатолій Петрицький: Спогади про художника / упоряд.: Л. М. Пет­рицька, Д. О. Горбачов. Київ: Мистецтво, 1981. 112 с.

ЦДАМЛМ України. Ф. 237. Оп. 2. Спр. 38. 20 арк.

ЦДАМЛМ України. Ф. 237. Оп. 2. Спр. 175. 10 арк.

ЦДАМЛМ України. Ф. 237. Оп. 2. Спр. 349. 20 арк.

ЦДАМЛМ України. Ф. 237. Оп. 2. Спр. 350. 10 арк.

ЦДАМЛМ України. Ф. 237. Оп. 2. Спр. 352. 12 арк.

ЦДАМЛМ України. Ф. 237. Оп. 2. Спр. 354. 44 арк.

ЦДАМЛМ України. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 340. 35 арк.

Copyright (c) 2020 Олена Ковальчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987