DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.14.2018.150917

Аналіз особливостей вітчизняного образотворчого мистецтва від появи соціалістичного реалізму до початку «хрущовської відлиги»

Олексій Роготченко

Анотація


Культурологічний та мистецтвознавчий розгляд образотворчого мистецтва України 1940–1960 років неможливо здійснити без детального усвідомлення ключових мистецьких термінів і явищ, характерних для тогочасного суспільства. Серед таких термінів і явищ на перше місце виходить панівний метод образотворчого мистецтва радянської України — складової частини СРСР — соціалістичний реалізм. Наступним найбільшим за значенням терміном мистецького життя соціуму цього періоду є антипод соціалістичного реалізму, його опозиція — нонконформізм. Це головне дуалістичне дійство культури часів невільного соціуму, яке можна означити як «згода і незгода».


Ключові слова


культура; соціалістичний реалізм; нонконформізм; соціум

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshaya sovetskaya entsiklopediya: V 66 t. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1947. T. 52. 494 s.: il.

Velflin G. Osnovnyie ponyatiya iskusstva. Leningrad: Akademiya, 1930. 330 s.

Vy`sheslavs`ky`j G. A., Sy`dor-Gibely`nda O. V. Terminologiya suchasnogo my`stecztva. Oznachennya, neologizmy`, zhargonizmy` suchasnogo vizual`nogo my`stecztva Ukrayiny`: Slovny`k. Pary`zh: Majsternya kny`gy`, 2010. 416 s.

Vlady`ch L. Proty` plazuvannya pered inozemshhy`noyu v obrazotvorchomu my`stecztvi // Radyans`ke my`stecztvo. 1947. 27 serp. S. 3.

Vrona I. Hudozhestvennaya zhizn Sovetskoy Ukrainyi // Sovetskoe iskusstvo. 1926. # 10. S. 12–17.

Vrona I. My`xajlo Gordijovy`ch Deregus: Nary`s. Ky`yiv: Derzhvy`dvo obrazotvorchogo my`stecztva i muzy`chnoyi l-ry` URSR, 1958. 77 s.

Голомошток И. Соцреализм и изобразительное искусство // Sots­ ealisticheskiy kanon / podrobsch. red.: X. Gyuntera, E. Dob­renko. Sankt-Peterburg: Akademicheskiy proekt, 2000. S. 134–145.

Gyunter X. Totalitarnoe gosudarstvo kak sintez iskusstv // Sotsrealisticheskiy kanon: Sb. nauch. st. / pod. red. H. Gyunter, E. Dobrenko. Sankt-Peterburg: Akademicheskiy proekt, 2000. S. 7–15.

Dementev A. Voprosyi sotsialisticheskogo realizma na pervom vsesoyuznom s›ezde sovetskih pisateley // Iz istorii sovetskogo iskusstvovedeniya i esteticheskoy myisli 1930-h godov. Moskva: Iskusstvo, 1977. S. 26–63.

Istoriya russkogo i sovetskogo iskusstva / pod red. D. V. Sar­ab­yanova. Moskva: Vyisshaya shkola, 1979. 449 s.

Marks K. Engels F. Sochineniya: V 50 Moskva: Politizdat, t. 1962. T. 29. 768 s.

Na anty`patrioty`chny`x pozy`ciyax // Radyans`ke my`stecztvo. 1949. 23 lyut. S. 3.

Osnovyi marksistsko-leninskoy estetiki. Moskva: Gos. izd-vo polit. l-ryi, 1960. 638 s.

Rogotchenko O. Rozpovid` pro nespokij (social`ni yavy`shha u formuvanni elitarnoyi nauky`): My`stecztvoznavstvo // Ukrayins`ky`j keramologichny`j zhurnal. 2003. # 2/4. S. 121–126.

Rogotchenko O. Sociokul`turne tlo 1945–1960 rokiv Radyan­ s`koyi Ukrayiny` (yak model` ny`shhennya vil`noyi dumky`) // Visny`k Xarkivs`koyi derzhavnoyi akademiyi dy`zajnu i my`stecztv : My`stectvoznavstvo. Arxitektura: Zb. nauk. pracz`. Xarkiv: Vy`d-vo XDADM, 2015. # 3. S. 89–93.

Sinyavskiy A. Chto takoe sotsialisticheskiy realizm? URL: http://antology.igrunov.ru/authors/synyavsky/1059651903.html (data ob­ ras­cheniya: 25.08.2018).

Smy`rna L. 100 NON — Stolittya nonkonformizmu v ukrayins`komu vizual`nomu my`stecztvi: Monografiya / In-t problem suchasnogo my`stecztva NAM Ukrayiny`. Ky`yiv: Feniks, 2017. 480 s., il.

Smy`rna L. Ikonografiya nonkonformizmu // My`stecztvoznavst­vo Ukrayiny`. 2010. Vy`p. 11. S. 269–279.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Большая советская энциклопедия: В 66 т. Москва: Советская  эн­циклопедия, 1947. Т. 52. 494 с.: ил.

Вельфлин Г. Основные понятия искусства. Ленинград: Академия, 1930. 330 с. 

Вишеславський  Г. А., Сидор-Гібелинда  О. В. Термінологія сучасно­го мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуально­го мистецтва України: Словник. Париж: Майстерня книги, 2010. 416 с.

Владич Л. Проти плазування перед іноземщиною в образотворчому мистецтві // Радянське мистецтво. 1947. 27 серп. С. 3.

Врона И. Художественная жизнь Советской Украины // Со­ветское искусство. 1926. No 10. С. 12–17.

Врона І. Михайло Гордійович Дерегус: Нарис. Київ: Держ­ вид-во образотворчого мистецтва і музичної л-ри УРСР, 1958. 77 с.

Голомошток И. Соцреализм и изобразительное искусство // Соц­реалистический канон / под общ. ред.: X. Гюнтера, Е. Добрен­ко. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 134–145.

Гюнтер X. Тоталитарное государство как синтез искусств // Соцреалистический канон: Сб. науч. ст. / под. ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. Санкт-Петербург: Академический проект, 2000. С. 7–15.

Дементьев А. Вопросы социалистического реализма на первом всесоюзном съезде советских писателей // Из истории советского искусствоведения и эстетической мысли 1930-х годов. Москва: Искусство, 1977. С. 26–63. 

История русского и советского искусства / под ред. Д. В.  Сарабьянова. Москва: Высшая школа, 1979. 449 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 50 т. Москва: Политиздат, 1962. Т. 29. 768 с.

На антипатріотичних позиціях // Радянське мистецтво. 1949. 23 лют. С. 3.

Основы марксистско-ленинской эстетики. Москва: Гос. изд-во полит. л-ры, 1960. 638 с.

Роготченко О. Розповідь про неспокій (соціальні явища у формуванні елітарної науки): Мистецтвознавство // Український кера­мологічний журнал. 2003. No 2/4. С. 121–126.

Роготченко О. Соціокультурне тло 1945–1960 років Радянсь­кої України (як модель нищення вільної думки) // Вісник Харківсь­кої дер­жавної академії дизайну і мистецтв: Мистецтвознавство. Архі­тек­тура: Зб. наук. праць. Харків: Вид-во ХДАДМ, 2015. No 3. С. 89–93.

Синявский А. Что такое социалистический реализм? URL: http://antology.igrunov.ru/authors/synyavsky/1059651903.html (дата обращения: 25.08.2018).

Смирна Л. 100 NON — Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві: Монографія / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ: Фенікс, 2017. 480 с., іл.

Смирна Л. Іконографія нонконформізму // Мистецтво­знавст­во України. 2010. Вип. 11. С. 269–279.

Copyright (c) 2020 Олексій Роготченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987