DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.14.2018.151066

Тетерівський осередок художнього дерева

Василь Шевчук

Анотація


Стаття є спробою першого синтетичного мистецтвознавчого дослідження Тетерівського осередку. Висвітлено історію функціонування художньої майстерні в Тетереві, приділена увага питанням технології і техніці виготовлення виробів з дерева. На основі методу формального аналізу визначено художні особливості дерев’яних виробів найвідоміших майстрів осередку. Було з’ясовано, що в кінці 1970-х років провідним підприємством із виготовлення сувенірно-подарункової продукції, технологія і декор яких базувалися на локальних традиціях художнього дерева Полісся, був Тетерівський дослідно-виробничий лісгосп. Досвідчений художник В. Парахін разом із молодими майстрами зумів відродити й осучаснити забутий промисел художнього деревообробництва регіону, створити сувеніри, в яких поєдналися простота естетики виготовлення й функціональна корисність.


Ключові слова


Тетерівський осередок; художнє дерево Полісся; геометричне різьблення; діяльність Василя Парахіна; талант Павла Можаровського; мистецтво Валентина Корякіна; творчість Миколи Марущака

Повний текст:

PDF

Посилання


Danchenko O. S. Narodni majstry`. Ky`yiv: Radyans`ka shkola, 1982. 128 s.

Zhuk A. K., Selivachov M. R. Respublikans`ka vy`stavka tvoriv narodny`x xudozhnix promy`sliv // Narodna tvorchist` ta etnografiya. 1979. # 3. S. 100–104.

Istoriya dekoraty`vnogo my`stecztva Ukrayiny`: u 5 t. / NAN Ukrayiny`, IMFE imeni M. T. Ry`l`s`kogo; golov. red. G. Skry`pny`k. Ky`yiv, 2007–2016. T. 4: Narodne my`stecztvo ta xudozhni promy`s ly` XX stolittya. 2011. 512 s., il.

Kara-Vasy`l`yeva T., Chegusova Z. Dekoraty`vne my`stecztvo Ukrayiny` XX stolittya. U poshukax «Vely`kogo sty`lyu». Ky`yiv: Ly`bid`, 2005. 274 s., il.

Lashhuk Yu. P. Teterivs`ki riz`byari // Narodna tvorchist` ta etnografiya. 1979. # 5. S. 99–100.

Pry`datko T. O. Derevoobrobni promy`sly` u central`ny`x ta sxidny`x oblastyax Ukrayiny` // Narodna tvorchist` ta etnografiya. 1982. # 4. S. 32–35.

Selivachov M. Leksy`kon ukrayins`koyi ornamenty`ky` (ikonografiya, nominaciya, sty`listy`ka, ty`pologiya). Ky`yiv: Redakciya visny`ka «Ant», 2005. 400 s., il.

Selivachov M. Rol` Vasy`lya Paraxina v ukrayins`komu narodnomu my`stecztvi na mezhi XX i XXI stolit` // Narodoznavchi zoshy`ty`. 2018. # 2 (140). S. 483–493.

Stankevy`ch M. Ukrayins`ke xudozhnye derevo XVI–XX stolit`. L`viv: Insty`tut narodoznavstva NAN Ukrayiny`, 2002. 479 s.

Fedoruk O. Perety`n znaku: Vy`brani my`stecztvoznavchi statti: u 3 kn. / Insty`tut problem suchasnogo my`stecztva Akademiyi my`stecztv Ukrayiny`. Ky`yiv: Feniks, 2007. Kn. 2: Ukrayins`ka kul`turologiya, istoriya ta teoriya my`stecztva. Postati. Narodna tvorchist`. Recenziyi. 368 s., il.

Xudozhni promy`sly`: teoriya i prakty`ka: Zb. nauk. pracz` / [vidp. red. O. K. Fedoruk]; AN URSR, IMFE imeni M. T. Ry`l`s`kogo. Ky`yiv: Naukova dumka, 1985. 130 s.

Shevchenko Ye. Valenty`n Koryakin. My`stecz`ky`j dorobok majstra // Narodne my`stecztvo. 2002. # 1–2. S. 43–44.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 Данченко  О. С. Народні майстри. Київ: Радянська школа, 1982. 128 с.

Жук  А. К., Селівачов  М. Р. Республіканська виставка творів народних художніх промислів // Народна творчість та етнографія. 1979. No 3. С. 100–104.

Історія декоративного мистецтва України: У 5  т. / НАН України, ІМФЕ імені М. Т. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник. Київ, 2007–2016. Т. 4: Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття. 2011. 512 с., іл.

Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «Великого стилю». Київ: Либідь, 2005. 274 с., іл.

Лащук  Ю. П. Тетерівські різьбярі // Народна творчість та етнографія. 1979. No 5. С. 99–100. Придатко  Т. О. Деревообробні промисли у центральних та східних областях України // Народна творчість та етнографія. 1982. No 4. С. 32–35.

Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Київ: Редакція вісника «Ант», 2005. 400 с., іл.

Селівачов М. Роль Василя Парахіна в українському народному мистецтві на межі ХХ і ХХІ століть // Народознавчі зошити. 2018. No 2 (140). С. 483–493.

Станкевич М. Українське художнє дерево XVI–XX століть. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. 479 с.

Федорук О. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті: У 3 кн. / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Київ, 2006–2008. Кн. 2: Українська культурологія, історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. 2007. 368 с., іл.

Художні промисли: теорія і практика: Зб. наук. праць / [відп. ред. О. К. Федорук]; АН УРСР, ІМФЕ імені М. Т. Рильського. Київ: Наукова думка, 1985. 130 с.

Шевченко Є. Валентин Корякін. Мистецький доробок майстра // Народне мистецтво. 2002. No 1–2. С. 43–44.

Copyright (c) 2019 Василь Шевчук

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987