DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.14.2018.151121

Стильові домінанти фортепіанної музики закарпатських композиторів ХХ — початку ХХІ століть

Ліанна Бучок

Анотація


Розглянуто стильові домінанти формування та професійного становлення фортепіанних творів закарпатських композиторів ХХ — початку ХХІ століть на фоні панорами стилістичних процесів та в загальному контексті ХХ століття. Водночас, зауважено зв’язок із найважливішим контекстом — класичним (академічним) досвідом, історично маркованим певними стилістичними парадигмами. Встановлено, що стратегія розвитку була регіонально специфічною, а «воля до стилю» спричинила симбіоз стилістичних ейдосів. Зокрема, доведено, що початковим напрямом формування стилістичних домінант фортепіанної творчості закарпатських композиторів першої половини ХХ — початку ХХІ століть був модерністичний, а також алюзивний шлях вироблення стилю з тяжінням до романтичного полюсу.


Ключові слова


фортепіанна музика; Закарпаття; закарпатські композитори

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kozarenko O. V. Get` vid absurdu! // Art line. 1997. # 7–8. S. 32.

Medushevskiy V. K. K probleme suschnosti, evolyutsii i tipologii muzyikalnyih stiley // Muzyivkalnyiy sovremennik: Sb. st. / sost. V. V. Zaderatskiy. Moskva: Sov. kompozitor, 1984. Vyip. 5. S. 5–17.

Ortega-i-Gaset X. Degumanizaciya my`stecztva / per. O. Tovstenko // VsesvIt. 1992. # 3–4. S. 144–158.

Chekan Yu. Pro dva pry`ncy`py` organizaciyi obrazu svitu (na pry`kladax ukrayins`koyi muzy`ky` 1970–80-x rokiv) // Ukrayins`ke muzy`koznavstvo. Ky`yiv: Ky`yivs`ka derzhavna konservatoriya im. P. I. Chajkovs`kogo, 1991. Vy`p. 26. S. 94–21.

Yarko M. Ukrayins`ka fortepianna sonata. Drogoby`ch: Redakcijno-vy`davny`chy`j viddil Drogoby`cz`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu im. Ivana Franka, 2009. 90 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Козаренко  О. В. Геть від абсурду! // Art line. 1997. No 7–8. С. 32.

Медушевский  В. К. К проблеме сущности, эволюции и типологии музыкальных стилей // Музывкальный современник: Сб. ст. / сост. В. В. Задерацкий. Москва: Сов. композитор, 1984. Вып. 5.С. 5–17.

Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва / пер. О. Товстенко // ВсесвІт. 1992. No 3–4. С. 144–158.

Чекан Ю. Про два принципи організації образу світу (на прикладах української музики 1970–80-х років) // Українське музикознавство. Київ: Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського, 1991. Вип. 26. С. 94–21.

Ярко М. Українська фортепіанна соната. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2009. 90 с.

Copyright (c) 2020 Ліанна Бучок

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987