DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(1).2019.168967

Олег Тистол: візуальна історія української ідентичності

Ігор Абрамович

Анотація


У статті розглянуто візуальну мову, форми вираження, тематику творчого досвіду відомого українського мистця Олега Тістола. Він створює особливий художній простір на площині полотна, де зображені ним предмети, знаки та символи постають елементами самоцінної художньої реальності. Змінюючи протягом своєї творчості візуальну мову, форми візуального висловлення, тематику творчого дослідження, Олег Тістол лишається вірним «картинному баченню», що посідає основне місце в його мистецькій діяльності. Об’єктом дослідження художника залишається національна традиція та її сучасне переосмислення. Саме культурна рефлексія нової і «старої» міфології історії України — через пострадянську реальність і пошук національного самовизначення — набула в творчості Олега Тістола нової візуалізації: не ілюстративної, а аналітичної.


Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Авраменко 2006 = Авраменко, Олеся (ред.). Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття (Essay on the History of Ukraine in XX century): у 2 кн. Київ: Інтертехнологія, 2006. Кн. 2.

Акинша 1989 = Акинша, Константин. Поэтика суржика, или Котлета по киевски (Poetics of the Surzhik, or Rissole in Kiev), Декоративное искусство (Decorative Art). № 3 (1989): 24–27.

Вишеславський 2014 = Вишеславський, Гліб. «Нова хвиля» у візуальному мистецтві України кінця 1980-х — початку 1990-х (соціокультурний аспект) («New Wave» in the Visual Art of Ukraine in the Late 1980s — early 1990s (Socio-Cultural Aspect)): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Київ, 2014.

Кравченко 2012 = Кравченко, Александра. Олег Тистол: Биография в цитатах (Oleg Tistol: Biography in Quotes), Антиквар (Antiquary). № 12 (2012): 138–143.

Міфологія 2011/2012 = «Міфологія щастя» Олега Тістола в Лондоні («Mythology of Happiness» by Oleg Tistol in London), Art-Ukraine. № 6/1 (2011/2012): 170–171.

Свиблова 1990 = Свиблова, Ольга. В поисках счастливого конца (Looking for a Happy Ending), Родник (Source). № 5 (1990): 34–40.

Скляренко 2009 = Скляренко, Галина. «Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття («New wave» and Ukrainian Art of the Late 20th century), Сучасне мистецтво: Науковий вісник (Contemporary Art: Scientific Herald). № 6 (2009): 188–196.

Скляренко 2015 = Скляренко, Галина. Современное искусство Украины: Портреты художников (Contemporary Art of Ukraine: Portraits of Artists). Київ: Huss, 2015.

Смирна 2017 = Смирна, Леся. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві (The Age of Nonconformism in Ukrainian Visual Art). Київ: Фенікс, 2017.

Тистол 2009 = Тистол, Олег. Худфонд (Art Foundation) (Каталог выставки / Куратор выставки О. Лопухова). Москва: [б. и.], 2009..


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ігор Абрамович

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987