DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(1).2019.168990

Жест у мистецтві, DD-модель

Річард Возняк

Анотація


Зроблено спробу окреслити істотні концепти візуальної культури, як-от «жест», «образ», «мистецтво» із традиційної та сучасної перспективи. Наголошено на походженні поняття «образ», спільному для низки культур, від Сходу до Балкан, на його пов’язаності з поняттям «жесту», який розуміється як ритуальний жест, що модифікує та надає форми розумінню світу. Автор обстоює думку, що жест, який спричиняє створення образу (натомість образ зрештою надає форми свідомості як його творця, так і реципієнта) — це проникаючий жест, адже тільки такий жест надає створеному образу здатності до перевизначення цінностей. Така позиція проілюстрована прикладами з історії мистецтва ХХ століття. Оскільки такий жест споріднений з аналоговою візуальною культурою, автор намагається охарактеризувати цифровий жест, жест у віртуальній сфері. Також наголошено на трансформаціях авторства та включеності культури, переписаної цифровим чином, у культурних комуніка


Ключові слова


жест№ образ; мистецтво; пост-мистецтво; проекція

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Pawlak Wł., (Gruppa) Oj dobrze już, nr 6, wydawnictwo typu samizdat, Warszawa 1986.

Hockney D., Gayford M., A History of Pictures, From the Cave to the Computer Screen, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2017.

Ranciere J., Estetyka jako polityka (Los obrazów), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007.

Bańkowski A., Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2001.

Brückner A., Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, Kraków 1927.

Druckrey T., Kulturowe Kody Technologii Cyfrowych, Wyd. WSPA, Lublin 2011.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Copyright (c) 2020 Річард Возняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987