DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(1).2019.168996

У пошуку матриць — процес триває

Ярослав Скутнік

Анотація


Автор робить спробу синтезувати свою роботу у сфері графічного мистецтва. Спираючись на приклади, автор показує трансформації, які відбуваються із творчим процесом. Автор зауважує внутрішній потенціал матриці, усталений процес отримання відбитка, що сприймається лише як проміжний етап при появі твору мистецтва. На цій основі він вибудовує систему значень своїх графічних об’єктів. Суттєвим аспектом творчого процесу є метод, в якому поєднується використання класичних інструментів та досягнень нових технологій. Утім, незважаючи на застосовані засоби та техніки, центром творчої практики митця є матриця, що підтверджує зв’язок із реальністю — символічне відношення мистецтва і правди. У статті зроблено огляд робіт від 1993 року і дотепер.


Ключові слова


графіка; матриця; рефлексія; симуляція; клонування

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Banaszkiewicz G., Pojęcia grafiki II. Matryca. Koncepcja współczesnej systematyki procesów graficznych. „Zeszyty Artystyczne”, nr 20, grudzień 2010.

Bergson H., Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha. Tłum. R. J. Weksler-Waszkinel. Kraków 2006.

Baudrillard J., Precesja symulakrów. Tłum. T. Komendant. W: R. Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków 1998.

Da Vinci L., Pisma wybrane. Tłum. L. Staff. Warszawa 2002.

Konik R., Wirtualność jako rehabilitacja iluzji. „Diametros” nr 21 (wrzesień 2009).

Platon, Timaios. Tłum. W. Witwicki. Warszawa 1960.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. J. Margański, Kraków 2007.

Zaborski J., Technologia w kreacji artystycznej w odniesieniu do litografii. „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 48, Studia de Arte et Educatione III (2008).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Copyright (c) 2020 Ярослав Скутнік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987