DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(1).2019.169001

Міфологічні інтенції в сучасній українській музичній культурі (на прикладі камерної музики В. Рунчака та О. Безбородька)

Ігор Савчук

Анотація


У статті актуалізується роль міфологічного компонента у сучасній українській камерній музиці. У запропонованих музичних прикладах спостерігаємо різні варіанти його втілення. У «“Hoši‘anā” (Осанна) — музикантам, яких немає з нами…, вже та ще» В. Рунчака ця особливість реалізується через інноваційні жанрові моделі камерної музики і є безпосередньою вказівкою щодо тих чи інших дій виконавця стосовно цілісності інтерпретації музичного полотна. Проте композитор не відмовляється і від креативного включення міфології у програмність свого експериментального задуму, спрямованої викликати у слухача своє, індивідуальне прочитання авторського задуму. Відзначимо також важливу смислоутворювальну функцію т. зв. ритуалістичної парадигми у «КОММОΣ» О. Безбородька, що так само допомагає декодувати текст. Адже без інтерпретації складної системи співвідношень музичного мислення і міфопоетичного (ритуалістичного) дійства твір втрачає смислову множинність і неоднозначність.


Ключові слова


міф; ритуалістична парадигма; міфологічні інтенції; міфопоетичний компонент; О. Безбородько; В. Рунчак

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Akopyan L. Mifotvorchestvo i muzyika v XX veke // Akopyan L. Analiz glubinnoy strukturyi muzyikalnogo teksta. Moskva: Praktika, 1995. S. 138–150.

Garmel O. G. Fenomen «chuzhogo» teksta v sovremennoy muzyike. Aspekt neomifologicheskih intentsiy hudozhestvennogo myishleniya: Dis. … kand. iskusstvovedeniya: 17.00.03 / Natsionalnaya muzyikalnaya akademiya Ukrainyi imeni P. I. Chaykovskogo. Kiev, 2005. 227 l.

Gerver L. L. K probleme “mif i muzyika» // Muzyika i mif: Sb. trudov. Moskva: GMPI im. Gnesinyih, 1992. Vyip. 118. S. 7–21.

Ivashkin A. V. Charlz Ayvz i muzyika XX veka. Moskva: Sov. kompozitor, 1991. 463 s.

Krasnova O. B. O sootnosimosti kategoriy mifopoeticheskogo i muzyikalnogo // Muzyika i mif. Sb. trudov. Moskva: GMPI im. Gnesinyih, 1992. Vyip. 118. S. 22–39.

Muzyika i mif: Sb. trudov. Moskva: GMPI im. Gnesinyih, 1992. Vyip. 118. 164 s.

Osadchaya O. Yu. Mifologiya muzyikalnogo teksta // Izrail HHI. Muzyikalnyiy zhurnal. 2016. # 2 (56). URL: http://www.21israelmusic.com/Mif.htm (data obrascheniya: 1.05.2019).

Rudnev V. Slovar kulturyi HH veka. Moskva: Agraf, 1997. 384 s.

Smirnova A. I. Russkaya naturfilosofskaya proza vtoroy polovinyi HH veka: ucheb. posobie. Moskva: Flinta, 2012. URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=316739 (data obrascheniya: 1.05.2019).

Chibalashvili A. Kontseptualnyi syntez u suchasnii ukrainskii khudozhnii kulturi (na materiali kamernoi muzyky): Dys. … kand. mystetstvoznavstva: 26.00.01 / Nats. akad. mystetstv Ukrainy, In-t problem suchas. mystetstva. Kyiv, 2015. 176 s.

Yaniuk B. M. Obrazy i znaky «pokaiannoho stykha» Ihoria Shcherbakova: refleksii pokaiannia v ukrainskii muzytsi kintsia druhoho tysiacholittia // Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho. Kyiv, 2013. Vyp. 105: Na skryzhaliakh muzychnoi istorii: ukrainska muzyka ta kulturnyi protses. S. 364–380.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акопян Л. Мифотворчество и музыка в XX веке // Акопян Л. Анализ глубинной структуры музыкального текста. Москва: Практика, 1995. С. 138–150.

Гармель О. Г. Феномен «чужого» текста в современной музыке. Аспект неомифологических интенций художественного мышления: Дис. … канд. искусствоведения: 17.00.03 / Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского. Киев, 2005. 227 л.

Гервер Л. Л. К проблеме “миф и музыка» // Музыка и миф: Сб. трудов. Москва: ГМПИ им. Гнесиных, 1992. Вып. 118. С. 7–21.

Ивашкин А. В. Чарльз Айвз и музыка XX века. Москва: Сов. композитор, 1991. 463 с.

Краснова О. Б. О соотносимости категорий мифопоэтического и музыкального // Музыка и миф. Сб. трудов. Москва: ГМПИ им. Гнесиных, 1992. Вып. 118. С. 22–39.

Музыка и миф: Сб. трудов. Москва: ГМПИ им. Гнесиных, 1992. Вып. 118. 164 с.

Осадчая О. Ю. Мифология музыкального текста // Израиль ХХІ. Музыкальный журнал. 2016. № 2 (56). URL: http://www.21israelmusic.com/Mif.htm (дата обращения: 1.05.2019).

Руднев В. Словарь культуры ХХ века. Москва: Аграф, 1997. 384 с.

Смирнова А. И. Русская натурфилософская проза второй половины ХХ века: учеб. пособие. Москва: Флинта, 2012. URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3167395 (дата обращения: 1.05.2019).

Чібалашвілі А. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики): Дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. Київ, 2015. 176 с.

Янюк Б. М. Образи і знаки «покаянного стиха» Ігоря Щербакова: рефлексії покаяння в українській музиці кінця другого тисячоліття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2013. Вип. 105: На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процес. С. 364–380.

Copyright (c) 2019 Ігор Савчук

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987