DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(1).2019.169007

Homo Digital: Формула споживання (Малий органон)

Олександр Клековкін

Анотація


Спираючись на емпіричне спостереження за власною і чужою, вже частково оцифрованою свідомістю і притаманними їй формами споживання мистецтва, автор намагається окреслити коло питань, що їх ставить цифрова доба перед мистецтвознавством, а наприкінці своєї подорожі — здійснює спробу розв’язати рівняння про координати цифрової культури, її конфігурацію і формулу споживання.


Ключові слова


еліта; цифрова культура; конфігурація цифрової культури; межі мистецтва; стиль споживання мистецтва; експертиза творів мистецтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahtin M. Zametki // Bahtin M. Literaturno-kriticheskie stati. Moskva: Hudozhestvennaya lIteratura, 1986. S. 509–531.

Breht B. Dobavleniya k «Malomu organonu» // Breht B. Teatr: Pesyi. Stati. Vyiskazyivaniya: V 5 t. Moskva: Iskusstvo, 1965. T. 5/2 / Kom. E. G. Etkinda. S. 210–217.

Debor G. Obschestvo spektaklya. Moskva: Logos, 2000. 184 s.

«Leksikon latinskiy» E. Slavinetskogo. «Leksikon sloveno-latinskiy » E. Slavinetskogo ta A. Koretskogo-Satanovskogo. KiYiv: «Naukova dumka», 1973. 541 s.

Les` Kurbas. Pro peretvorennya yak ody`n z obrazny`x zasobiv rozkry`ttya gly`bokoyi suti zhy`ttya. Lekciya 05. 04. 1925 // Les` Kurbas. «Berezil`»: Iz tvorchoyi spadshhy`ny`. Ky`yiv: Dnipro, 1988. S. 124–130.

Les` Kurbas. Suspil`ne pry`znachennya my`stecz`kogo tvoru i etapy` rozvy`tku suchasny`x teatriv. Molody`j teatr. Lekciya 25. 02. 1926 // Les` Kurbas. «Berezil`»: Iz tvorchoyi spadshhy`ny`. Ky`yiv: Dnipro, 1988. S. 87–91.

Shejko V., Kushnarenko N. Organizaciya ta metody`ka naukovo-doslidny`cz`koyi diyal`nosti: Pidruchny`k. 5-te vy`d., ster. Ky`yiv: Znannya, 2006. 307 s.

Murray T. Digital Baroque: New Media Art and Cinematic Folds // Electronic Mediations. Minneapolis: University of Minnesota press, 2008. Vol. 26. 311 p.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Бахтин М. Заметки // Бахтин М. Литературно-критические статьи. Москва: Художественная литература, 1986. С. 509–531.

Брехт Б. Добавления к «Малому органону» // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. Москва: Искусство, 1965. Т. 5/2 / Ком. Е. Г. Эткинда. С. 210–217.

Дебор Г. Общество спектакля. Москва: Логос, 2000. 184 с.

«Лексикон латинський» Є. Славинецького. «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Київ: Наукова думка, 1973. 541 с.

Лесь Курбас. Про перетворення як один з образних засобів розкриття глибокої суті життя. Лекція 05. 04. 1925 // Лесь Курбас. «Березіль»: Із творчої спадщини. Київ: Дніпро, 1988. С. 124–130.

Лесь Курбас. Суспільне призначення мистецького твору і етапи розвитку сучасних театрів. Молодий театр. Лекція 25. 02. 1926 // Лесь Курбас. «Березіль»: Із творчої спадщини. Київ: Дніпро, 1988. С. 87–91.

Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч¬ник. 5-те вид., стер. Київ: Знання, 2006. 307 с.

Murray T. Digital Baroque: New Media Art and Cinematic Folds // Electronic Mediations. Minneapolis: University of Minnesota press, 2008. Vol. 26. 311 p.

Copyright (c) 2020 Олександр Клековкін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987