DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.12.2016.178863

Самоорганізація як альтернативний напрямок інституалізації мистецтва

Наталія Булавіна

Анотація


У статті подано комплексний аналіз явища самоорганізації як альтернативного напрямку інституалізації сучасного візуального мистецтва України. Розглянуто різні типи низових художніх ініціатив, їхні функціональні особливості, географічне поширення в країні й регіональні відзнаки. Також показано яким чином змінювалися форми взаємодії між художниками і інституціями на різних часових відрізках, міжпоколінневу проблематику художніх самооб’єднань


Ключові слова


самоорганізація; інституалізація; арт-процес; сучасне мистецтво; художні ініціативи

Повний текст:

PDF

Посилання


Detterer G., Nannucci М. Artist-Run Spaces. Nonprofit Collective Organizations

in the 1960s and 1970s. Zurich: JRP|Ringier, 2012. 294 p.

Self-Organized. London: Hordaland Art Centre, 2013. 163 p.

Self-Organization / Counter-Economic Strategies. Ed. by Will Bradley, Mika Hannula, Cristina Ricupero, Superflex. New York: Sternberg Press, 2006. 336 p.

Alternative Histories. New York Art Spaces, 1960 to 2010. Ed. by Lauren Rosati and Mary Anne Staniszewski. Cambridge: The MIT Press, 2012. 404 p.

Вишеславський Г. Самоорганізація художнього життя у Львові кінця 1980‑х — початку 1990‑х рр. // Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. / Ін-т проблем сучас. мистец. АМУ. Київ, 2008. Вип. 9. С. 289–293.

Москалюк М. Культурно-мистецьке середовище Львова кінця ХХ ст.: особливості організації та теоретичні засади // Народознавчі зошити: наук. журн. / Ін-т народознавства НАН України. Львів: Вид. Ін-ту народознавства НАНУ, 2011. Вип. 6. С. 1012–1018.

Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. Київ: ВХ [студіо], 2008. 188 с.

Алфьорова З. Інституалізація українського простору сучасного візуального

мистецтва // Вісник ХДАМ: наук. зб. / ХДАМ. Харків: ХДАМ, 2014. Вип. 1. С. 97–100.

Зубавіна І. Б. Самоорганізація культури: постнекласичний проект екранного моделювання // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. / Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистецтв. Київ, 2015. С. 294–303.

Смирна Л. Радикальний нонконформізм: київська хвиля // Art Ukraine. 19.04.2016. URL: http://artukraine.com.ua/a/radikalniy-nonkonformizm--kiivska-khvilya/#.V8at49SLTUI.

Кадан Н. Со-общение в будущее // Художественный журнал. 2007. № 65/66. URL: http://xz.gif.ru/numbers/65–66/kadan/.

Ридный Н., Кривенцова А. Перспективы лабораторности // Художественный журнал. 2009. № 73/74. URL: http://xz.gif.ru/numbers/73–74/ridny/.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Copyright (c) 2020 Наталія Булавіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987