DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.12.2016.179066

Старицькі — реформатори української сцени: До питання ролі особистості в історії сценічного мистецтва

Юлія Раєвська

Анотація


У статті розглянуто діяльність родини Старицьких, яка відіграла чи не найвагомішу роль у розвитку українського театрального мистецтва кінця ХІХ — початку ХХ ст. Розбудова українського національного театру, організація національних державних театрів та профільних освітніх установ, вагомий внесок у скарбницю кращих світових творів літератури — далеко не повний перелік спадщини родини Старицьких. Якщо про М. Старицького, як представника українського театрального руху доби царату, зустрічаються відомості у численних наукових джерелах, то про його нащадків, які особисто очолили поступ українського народу на ниві розвитку української культури, й театрального мистецтва зокрема, до недавнього часу практично неможливо було віднайти хоча б згадку. Автор, зокрема на прикладі архівних документів — ухвалених і законопроектів — висвітлює концепцію розвитку українського театрального мистецтва, спрямовану на піднесення українського театру й утвердження його в системі світової художньої культури.


Ключові слова


театральне мистецтво; культурно-просвітницька діяльність; національна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Тобілевич С. Корифеї українського театру: Портрети. Спогади. Київ: Мистецтво, 1947. 112 с.

Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упоряд. С. В. Ульяновська. Київ: Либідь, 1993. 592 с.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (4 доп.). CПб: Типографія Акц. общ. «Издательское дело», Брокгауз-Ефрон, 1890–1907. Т. XXXI (61). Статья «Старицкий».

Старицька-Черняхівська Л. М. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / вступ. стаття, упоряд. та приміт. Ю. М. Хорунжого. Київ: Наукова думка, 2000. 848 с.

О’Коннор-Вілінська В. Лисенки і Старицькі. Львів: Видавнича спілка «Діло», 1936. 82 с.

Коваленко П. Шляхи на сцену. Київ: Мистецтво, 1964. 291 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі — ЦДАВО України). Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 4–5.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 196. Арк. 3–3 зв.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 2. Спр. 5. Арк. 7.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 200. Арк. 26–26 зв.

ЦДАВО України. Ф. 3689. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 19.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 190. Арк. 12–14 зв.

ЦДАВО України. Ф. 3689. Оп. 1.: 1) Спр. 18. Арк. 4–4 зв; 2) Спр. 19. арк. 65–65 зв., 66.

Касьянов Г. В., Даниленко В. М. Сталінізм і українська інтелігенція (20–30‑і роки). Київ: Наук. думка, 1991. 95 с.

Літературна газета. 1930. 15 квіт.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 1–4.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Copyright (c) 2020 Юлія Раєвська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987