DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.12.2016.179085

Україна — США: Питання повернення та реституції культурних цінностей

Інеса Татіївська

Анотація


Статтю присвячено проблемі повернення та реституції культурних цінностей у контексті українсько-американської співпраці. Здійснено огляд культурних цінностей, повернених з США українською діаспорою. Проаналізовано сучасний стан справ та законодавчу базу в питанні повернення та реституції культурних цінностей у межах українсько-американського діалогу. Наведено основні завдання Мінкультури України та перспективи повернення з США в Україну картини «Закохані» роботи відомого французького художника XVIII ст. П’єра Луї Гудро, втраченої Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у 1943 р. під час нацистської окупації Києва, та графічних творів Якова Гніздовського


Ключові слова


повернення; реституція; культурні цінності; Україна; США

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про культурне співробітництво / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276_056 (дата звернення: 30.08.2016).

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_120 (дата звернення: 30.08.2016).

Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про співробітництво у справі повернення культурних цінностей, що потрапили під час другої світової війни та в наступні роки на територію іншої країни / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/348_013 (дата звернення: 30.08.2016).

Повернуто в Україну / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей. Київ: ООО «Танант», 1997. Вип. 1. С. 9.

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про охорону і збереження культурної спадщини / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/840_006 (дата звернення: 30.08.2016).

Договір про співробітництво між Державним комітетом архівів України та Меморіальним музеєм Голокост Сполучених Штатів Америки / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/840_088 (дата звернення: 30.08.2016).

Архів Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Ф. 2. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 9–12.

Вашингтонські принципи (Washington Principles): Забута спадщина. URL: http://lostart.org.ua/ua/docs/56.html (дата звернення: 30.08.2016).

Державна програма «Повернуті імена» / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей. Київ: ООО «Танант», 1996. 26 с.

Врятовані. Збережені. Повернені / До 10‑річчя Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Київ, 2010. C. 34–44.

Архів відділу контролю за переміщенням культурних цінностей управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Міністерства культури України. Спр. «Листування з МЗС України (2013 р.)».

Поточний архів відділу з питань переміщення культурних цінностей управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України. Спр. «Листування з МЗС України (2016 р.)».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство культури України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/495–2014-%D0%BF (дата звернення: 30.08.2016).

Catalogue of Works of Western European Painters Lost During Second World War / National Commission for the Restitution of Cultural Treasures to Ukraine, The Ministry of Culture and Arts of Ukraine, International Foundation «Renaissance», Museum of Occidental and Oriental Art. Kyiv. Kиїв, 1998. С. 100.

Архів відділу контролю за переміщенням культурних цінностей управління регіональних представників з питань охорони культурної спадщини та переміщення культурних цінностей Міністерства культури України. Спр. «Листування з МЗС України (2013 р.)».

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_186 (дата звернення: 30.08.2016).

Державна програма «Культурні цінності України. Втрати. Шляхи повернення» / Мін. культ. і мист. України, Нац. ком. з питань повернення в Україну культ. цінност., Голов. арх. управл. України, Нац. акад. наук України. Київ, 1999. 14 с.

Конституція України / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 30.08.2016).

Закон України «Про музеї та музейну справу» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 30.08.2016).

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1068–14 (дата звернення: 30.08.2016).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Copyright (c) 2020 Інеса Татіївська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987