DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(2).2019.186118

Полімедіальність досвіду і комунікація в сучасних практиках українського медіамистецтва, театру і музики

Юлія Доброносова

Анотація


Розглянуто медіамистецькі практики сучасного українського медіамистецва, театру і музики як простір антропологічних експериментів. Зроблено висновок, що полімедіальність у проектах сучасних українських медіамитців, режисерів і композиторів дозволяє осмислювати трансформації комунікації в культурі медіарозмаїття. Виявлено, що підкорення людини як цифрового агента мультимедійним мережевим комунікаціям, компенсації браку власної суб’єктивної цілісності за рахунок інтенсифікації мережевих контактів, діалог між актуальними медіа та ретро-медіа є важливими темами сучасного українського театру.

Ключові слова


медіа; медіарозмаїття; полімедіальність; комунікація; медіамистецькі практики

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman Z. Plynni chasy: zhyttia v dobu nepevnosty / Per. z anhl. Kyiv: Krytyka, 2013. 176 s.

Burlaka V. Perevirka realnosti — postmediinyi realizm u tvorchosti suchasnykh ukrainskykh myttsiv // Suchasne mystetstvo. 2005. Vyp. 2. S. 20–30.

Vaybel P. Mediaiskusstvo: ot simulyatsii k stimulyatsii / Per. s angl. K. Bandurovskogo // Logos. 2015. # 4. S. 135–162.

Grau O. Fantasmagoricheskoe vizualnoe koldovstvo XVIII stoletiya i ego zhizn v mediaiskusstve / Per. s nem. M. Stepanova // Mezhdunarodnyiy zhurnal issledovaniy kulturyi. 2012. # 1. S. 101–110.

Drik O. Media-mystetstvo yak liky v id tekhnofobii // ART UKRAINE. 2011. # 5. URL: http://artukraine.com. ua/a/media-iskusstvo-kak-lekarstvo-ot-tehnofobii (access date: 06.13.2019).

Levchenko O. H. Postneklasychni paradyhmy vydovyshchnykh mystetstv. Teatr ta merezha // Totallogy–XXI. Postneklasychni doslidzhennia. Kyiv: TsHO NAN Ukrainy. 2008. # 19. S. 83–107.

Petrenko D. M. Transversalna antropolohiia media / Avtoref. dys. ... d-ra filosof. nauk za spetsialnistiu 09.00.04 — filosofska antropolohiia, filosofiia kultury. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina, 2017. 29 s.

Prudenko Ya. D. Mystetstvo novitnikh tekhnolohii — nova khudozhnia realnist // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Chernihiv: ChOPU, 2010. Vyp. 75. C. 178–182.

Prudenko Ya. D. Instytutsializatsiia ukrainskoho media mystetstva (vid pochatku 90-kh rr. do sohodni) // Kulturolohichna dumka: Shchorichnyk naukovykh prats. Kyiv: Instytut kulturolohii Natsionalnoi akademii mystetstv Ukrainy, 2011. # 4. S. 159–165.

Rakunova I. N. Novyie kompozitorskie tehnologii: Tvorchestvo Allyi Zagaykevich. Kiev: Feniks, 2010. 208 s.

Soloviov O. Turbulentni shliuzy: Zb. st. / Instytut problem suchasnoho mystetstva AMU. Kyiv: Intertekhnolohiia, 2006. S. 107–115.

Chepelyk O. V. Vzaiemodiia arkhitekturnykh prostoriv, suchasnoho mystetstva ta novitnikh tekhnolohii, abo Multymediina utopiia / Instytut problem suchasnoho mystetstva AMU. Kyiv: Khimdzhest, 2009. 272 s.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности / Пер. з англ. Київ: Критика, 2013. 176 с.

Бурлака В. Перевірка реальності — постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців // Сучасне мистецтво. 2005. Вип. 2. С. 20–30.

Вайбель П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции / Пер. с англ. К. Бандуровского // Логос. 2015. No 4. С. 135–162.

Грау О. Фантасмагорическое визуальное колдовство XVIII столетия и его жизнь в медиаискусстве / Пер. с нем. М. Степанова // Между­народный журнал исследований культуры. 2012. No 1. С. 101–110.

Дрік О. Медіа-мистецтво як ліки від технофобії // ART UKRAINE. 2011. No 5. URL: http://artukraine.com. ua/a/media-iskusstvo-kak-lekarstvo-ot-tehnofobii (дата звернення: 13.06.2019).

Левченко  О. Г. Постнекласичні парадигми видовищних мистецтв. Театр та мережа // Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження. Київ: ЦГО НАН України. 2008. No 19. С. 83–107.

Петренко  Д. М. Трансверсальна антропологія медіа / Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.04 — філософська антропологія, філософія культури. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. 29 с.

Пруденко  Я. Д. Мистецтво новітніх технологій — нова художня реальність // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Чернігів: ЧОПУ, 2010. Вип. 75. C. 178–182.

Пруденко  Я. Д. Інституціалізація українського медіа мистецтва (від початку 90-х рр. до сьогодні) // Культурологічна думка: Щорічник наукових праць. Київ: Інститут культурології Націо­нальної академії мистецтв України, 2011. Вип. 4. С. 159–165.

Ракунова  И. Н. Новые композиторские технологии: Творчество Аллы Загайкевич. Киев: Феникс, 2010. 208 с.

Соловйов О. Турбулентні шлюзи: Зб. ст. / Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ. Київ: Інтертехнологія, 2006. С. 107–115.

Чепелик  О. В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / Інститут проблем сучасного мистецтва АМУ. Київ: Хімджест, 2009. 272 с.

Copyright (c) 2020 Юлія Доброносова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987