DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.15(2).2019.186135

Передача творчого досвіду О. П. Довженка у неформальній обстановці

Олександр Безручко

Анотація


Досліджено та проаналізовано проблематику та специфіку передачі творчого досвіду у неформальній обстановці геніального українського кінорежисера О. П. Довженка студентам Київського державного інституту кінематографії. Виявлено факт декількох зустрічей-бесід для студентів Київського кіноінституту у неформальній обстановці; реконструювано неформальні лекції, які відбувались у готельному номері та під час прогулянок Києвом; з’ясовано можливість знаходження в основних українських і російських архівах стенограм цих лекцій О. П. Довженка.


Ключові слова


історія кінематографа; кінорежисер; Київський державний інститут кінематографії; лекція; архів; творча спадщина Олександра Довженка

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Artemchuk I., Hryhoriev H. Tsikavi buvalshchyny. Pryhody z zhyttia vydatnykh liudei. Kyiv: Dnipro, 1966. 390 s.

Bezruchko O. V. Pedahohichnyi metod O. P. Dovzhenka: Navch. posib. Kyiv: KyMU, 2012. T. 1. 266 s.

Bezruchko O. V. Pedahohichnyi metod O. P. Dovzhenka: Navch. posib. Kyiv: KyMU, 2012. T. 2. 238 s.

Hryhoriev H. Shcho bulo, te bachyv. Kyiv: Rad. pysmennyk, 1966. 231 s.

Dovzhenko O. P. Tvory: u 5 t. / uporiad. Yu. I. Solntsevoi, T. P. Derevianko; redkol.: M. P. Bazhan [ta in.]. Kyiv: Dnipro, 1984. T. 4: Statti, vystupy, lektsii. 352 s.

Dovidka pro O. Dovzhenka operupovnovazhenoho 4-ho viddilennia SPV ODPU Ternovskoi. Kviten 1934 r. // Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy (HDA SB Ukrainy). F. 11: Osoblyvyi fond KDB pry Radi Ministriv URSR. Spr. S–836: Dovzhenko Oleksandr Petrovych, “Zaporozhets”. T. 1. Ark. 75.

Levchuk T. Pershe storichchia yoho bezsmertia // Muzei Natsionalnoi kinostudii khudozhnikh filmiv im. Oleksandra Dovzhenka. F. Levchuk Tymofii Vasylovych.

Lisovskaya E. Predvoennyiy vyipusk [zapisala I. Graschenkova] // Iskusstvo kino. 2002. # 3. S. 122–129.

Marochko V. Zacharovanyi Desnoiu: ist. portret O. Dovzhenka. Kyiv: Vydavn. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2006. 285 s.

Muratov O. Spomyn pro Dovzhenka // Dnipro. 1994. # 910. S. 58.

Oleksandr Dovzhenko: malovidomi storinky / peredm., uporiad. V. N. Myslavskyi. Kharkiv: Dim reklamy, 2015. 280 s.

Pryhorovskyi V. Oleksandr Dovzhenko — pedahoh // Zhovten. 1974. # 9. S. 124–128.

Rozhnov P. Uvaha pidshefnym // Kino-kadry. 1931. 14 liut.

Rubinshtein L. Oleksandr Dovzhenko — vchytel // Novyny kinoekrana. 1964. # 1. S. 7.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy (TsDAMLM Ukrainy). F. 690: Dovzhenko Oleksandr Petrovych. Op. 4. Spr. 101: Lektsii pro kinodramaturhiiu, prochytani studentam VDIKu. Stenohramy, 17 hrud. 1932 — 9 veresnia 1955 rr.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy (TsDAMLM Ukrainy). F. 690: Dovzhenko Oleksandr Petrovych. Op. 4. Spr. 115: Avtobiohrafiia. 14 liut. 1928 — 28 serp. 1954 rr.

Tsybulnyk S. Pershi uroky // Dnipro. 1994. # 910. S. 63–66.

Cherevatenko L. Dovzhenko vyzvolenyi // KINO–KOLO. 2005. # 25. S. 108–135.

Shudria M. Henii naishchyrishoi proby: Narysy. Rozvidky. Retsenzii. Interviu. Publikatsii. Kyiv: Yunivers, 2005. 382 s.

Shudria M. Sviashchenni myti osiaiannia // Dnipro. 2004. # 9/10. S. 72–79.

Shudrya N. Yulka i ee Zaporozhets // Aspektyi. 2004. 1–7 okt. S. 7.

Bezruchko O. Specifis of the First Lecture of O. Dovzhenko in Kyiv State Institute of Cinematography // Khudozhnia kultura. Aktualni problemy: Nauk. visnyk. Kyiv: IPSM NAM Ukrainy, 2018. Vyp. 14. S. 97–101. DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.14.2018.151114

Bezruchko O. The Beginning of the Artistic and Mentoring Activities of O. Dovzhenko // Mystetstvoznavstvo Ukrainy: Zb. nauk. pr. Kyiv: IPSM NAM Ukrainy, 2018. Vyp. 18. S. 204–208. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152396

Bezruchko O. V. Two little-known 1932 lectures of Oleksandr Dovzhenko in the Moscow State Institute of Cinematography // Suchasne mystetstvo: Nauk. zb. Kyiv: Feniks, 2018. Vyp. 14. S. 63–68. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152203


Пристатейна бібліографія ДСТУ


 Артемчук І., Григор’єв Г. Цікаві бувальщини. Пригоди з життя видатних людей. Київ: Дніпро, 1966. 390 с.

Безручко  О. В. Педагогічний метод О. П. Довженка: Навч. посіб. Київ: КиМУ, 2012. Т. 1. 266 с.

Безручко  О. В. Педагогічний метод О. П. Довженка: Навч. посіб. Київ: КиМУ, 2012. Т. 2. 238 с.

Григор’єв Г. Що було, те бачив. Київ: Рад. письменник, 1966. 231 с.

Довженко  О. П. Твори: у 5 т. / упоряд. Ю. І.  Солнцевої, Т. П. Дерев’янко; редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. Київ: Дніпро, 1984. Т. 4: Статті, виступи, лекції. 352 с.

Довідка про О. Довженка оперуповноваженого 4-го відділення СПВ ОДПУ Терновської. Квітень 1934 р. // Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБ України). Ф. 11: Особливий фонд КДБ при Раді Міністрів УРСР. Спр. С–836: Довженко Олександр Петрович, «Запорожець». Т. 1. Арк. 75.

Левчук Т. Перше сторіччя його безсмертя // Музей Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка. Ф. Левчук Тимофій Васильович.

Лисовская Е. Предвоенный выпуск [записала И. Гращенкова] // Искусство кино. 2002. No 3. С. 122–129.

Марочко В. Зачарований Десною: іст. портрет О. Довженка. Київ: Видавн. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 285 с.

Муратов О. Спомин про Довженка // Дніпро. 1994. No 910. С. 58.

Олександр Довженко: маловідомі сторінки / передм., упоряд. В. Н. Миславський. Харків: Дім реклами, 2015. 280 с.

Пригоровський В. Олександр Довженко — педагог // Жовтень. 1974. No 9. С. 124–128.

Рожнов П. Увага підшефним // Кіно-кадри. 1931. 14 лют.

Рубінштейн Л. Олександр Довженко — вчитель // Новини кіноекрана. 1964. No 1. С. 7.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 690: Довженко Олександр Петрович. Оп. 4. Спр. 101: Лекції про кінодраматургію, прочитані студентам ВДІКу. Стенограми, 17 груд. 1932 — 9 вересня 1955 рр.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ф. 690: Довженко Олександр Пет­рович. Оп. 4. Спр. 115: Автобіографія. 14 лют. 1928 — 28 серп. 1954 рр.

Цибульник С. Перші уроки // Дніпро. 1994. No 910. С. 63–66.

Череватенко Л. Довженко визволений // KINO–КОЛО. 2005. No 25. С. 108–135.

Шудря М. Геній найщирішої проби: Нариси. Розвідки. Рецензії. Інтерв’ю. Публікації. Київ: Юніверс, 2005. 382 с.

Шудря М. Священні миті осяяння // Дніпро. 2004. No 9/10. С. 72–79.

Шудря Н. Юлька и ее Запорожец // Аспекты. 2004. 1–7 окт. С. 7.

Bezruchko O. Specifis of the First Lecture of O. Dovzhenko in Kyiv State Institute of Cinematography // Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник. Київ: ІПСМ НАМ Укра­їни, 2018. Вип. 14. С. 97–101. DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.14.2018.151114

Bezruchko O. The Beginning of the Artistic and Mentoring Activities of O. Dovzhenko // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. Київ: ІПСМ НАМ України, 2018. Вип. 18. С. 204–208. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8155.18.2018.152396

Bezruchko  O. V. Two little-known 1932 lectures of Oleksandr Dovzhenko in the Moscow State Institute of Cinematography // Сучасне мистецтво: Наук. зб. Київ: Фенікс, 2018. Вип. 14. С. 63–68. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152203

Copyright (c) 2020 Олександр Безручко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987