DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.16.2020.205236

Конформізм, нонконформізм і візуальна невідворотність постнонконформізму: До історії поняття «нонконформізм»

Леся Смирна

Анотація


Наведена у статті наукова аргументація засвідчила недостатню обґрунтованість нонконформізму як суспільно-мистецького явища у полі новітніх теоретико-методологічних розробок. Оскільки нонконформізм за своєю природою і суттю існує поза «течієвими», стилістичними і «напрямовими» вимірами, доведено, що його представниками були не обов’язково художники, які сповідували нонконформізм як начебто прояв активної громадянської позиції. Показано, що до митців, яких можна вважати нонконформістами в мистецтві, належали не лише жорсткі опозиціонери ідеологічній доктрині, а й м’які опозиціонери, які сприймали світ з точки зору здорового глузду. Політика удаваного компромісу дозволяла художникові реалізувати себе на полі безкомпромісних мистецьких відправ.

З’ясовано, що в річищі поняття «нонконформізм» можна розглядати поведінкові, світоглядні феномени різних часових вимірів, де кожен етап еволюційної гілки потребує цілісної реконструкції проблемного поля того опору, який чинить художник у культурно-мистецькому середовищі. Світоглядні орієнтації українського нонконформізму зберегли цінність і дотепер — у формі постнонконформізму, своєрідного культурного явища 1990–2000-х, що виникло на «мальовничих» руїнах посттоталітарного режиму в умовах демократичних свобод.


Ключові слова


візуальне мистецтво; теорія культури; м’який нонконформізм; жорсткий нонконформізм; постнонконформізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Aronson E. Sovremennyie tehnologii vliyaniya i ubezhdeniya. Epoha propagandyi. Moskva: Praym-Evroznak, 2008. 543 s.

Arslanov V. G. Mif o smerti iskusstva: esteticheskie idei Frankfurtskoy shkolyi ot Benyamina do novyih levyih. Moskva: Iskusstvo, 1983. 325 s.

Byichkov V.V. Leksikon nonklassiki. Hudozhestvenno-esteticheskaya kultura XX veka. Moskva: ROSSPEN, 2003.

Byichkov V.V., Mankovskaya N.B., Ivanov Vyach.Vs. Trialog: Razgovor pervyiy ob estetike, sovremennom iskusstve i krizise kulturyi / In-t filosofii RAN. Moskva, 2007. S. 21–22.

Korduell M. Psihologiya ot A do Ya. Moskva, 2000. 198 s.

Kukarkin A.V. Burzhuaznaya massovaya kultura. Teorii. Idei. Raznovidnosti. Obraztsyi. Tehnika. Bizness. Moskva: Izd-vo polit. lit., 1985. 428 s.

Levchuk L.T. Ukrainska estetyka: tradytsii ta suchasnyi stan. Kyiv: MAKLAUT, 2011. 339 s.

Lifshits M., Reyngardt L. Krizis bezobraziya. Ot kubizma k pop-artu. Moskva: Iskusstvo, 1968. 220 s.: il.

Mankovskaya N. Estetika postmodernizma. Sankt-Peterburg: Aleteyya, 2000. 347 s.

Matveeva Yu. Neofitsialnoe iskusstvo 1960–1980-h v kollektsii Moskovskogo muzeya sovremennogo iskusstva. Anatoliy Brusilovskiy. Panteon russkogo andegraunda. Proizvedeniya iz kollektsii Moskovskogo muzeya sovremennogo iskusstva i chastnyih sobraniy. Moskva, 2009. 187 s.

Mayers D. Sotsialnaya psihologiya. 5 mezhdunar. izd. Sankt-Peterburg: Piter, 2000. 688 s.

Smyrna L.V. Stolittia nonkonformizmu v ukrainskomu vizualnomu mystetstvi. Kyiv: Feniks, 2017. 480 s.

-litnii nonkonformizm: Rozmova prezydenta Asotsiatsii arthalerei Ukrainy Viktora Khamatova, mystetstvoznavtsia Lesi Smyrnoi ta kulturoloha Andriia Puchkova. URL: http://be-inart.com/post/view/2647 (access date: 01.05.2020).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Аронсон Э. Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды. Москва: Прайм-Еврознак, 2008. 543 с.

Арсланов В. Г. Миф о смерти искусства: эстетические идеи Франкфуртской школы от Беньямина до новых левых. Москва: Искусство, 1983. 325 с.

Бычков В. В. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Москва: РОССПЭН, 2003.

Бычков В. В., Маньковская Н. Б., Иванов Вяч. Вс. Триалог: Разговор первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры / Ин-т философии РАН. Москва, 2007. С. 21–22.

Кордуэлл М. Психология от А до Я. Москва, 2000. 198 с.

Кукаркин А. В. Буржуазная массовая культура. Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнесс. Москва: Изд-во полит. лит., 1985. 428 с.

Левчук Л. Т. Українська естетика: традиції та сучасний стан. Київ: МАКЛАУТ, 2011. 339 с.

Лифшиц М., Рейнгардт Л. Кризис безобразия. От кубизма к поп-арту. Москва: Искусство, 1968. 220 с.: ил.

Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 347 с.

Матвеева Ю. Неофициальное искусство 1960–1980-х в коллекции Московского музея современного искусства. Анатолий Брусиловский. Пантеон русского андеграунда. Произведения из коллекции Московского музея современного искусства и частных собраний. Москва, 2009. 187 с.

Майерс Д. Социальная психология. 5-е междунар. изд. СанктПетербург: Питер, 2000. 688 с.

Смирна Л. В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві. Київ: Фенікс, 2017. 480 с.

100-літній нонконформізм: Розмова президента Асоціації артгалерей України Віктора Хаматова, мистецтвознавця Лесі Смирної та культуролога Андрія Пучкова. URL: http://be-inart.com/post/view/2647 (дата звернення: 01.05.2020).

Copyright (c) 2020 Леся Смирна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987