DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.16.2020.205239

Методологічні засади здійснення наукового дослідження за спеціальністю 023 — «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Ольга Школьна

Анотація


Стаття присвячена розгляду методологічних засад здійснення наукових досліджень з мистецтвознавства за новим шифром 023. Оскільки паспорта до цієї спеціальності, за якою вже ведеться підготовка у багатьох аспірантурах і докторантурах України, ще не розроблено, постає питання і щодо їїзмісту, і щодо відповідної методології досліджень. Зважаючи на специфіку цієї проблематики, обумовленої одночасно трьома напрямами діяльності, зазначеними у назві спеціальності, а саме — образотворчим мистецтвом, декоративним мистецтвом, реставрацією, можна говорити про три окремі спеціалізації та необхідність пошуку для них універсального методологічного наукового інструментарію. Крім того, відсутність окремої спеціальності з теорії та історії мистецтва, як це прийнято у деяких державах пострадянського соціуму, вимагає також відповідних додаткових положень паспорта цієї спеціальності.


Ключові слова


методологія; образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація; мистецтвознавство; Україна; 2020–2021 рік

Повний текст:

PDF

Посилання


00.04 — izobrazitelnoe i dekorativno-prikladnoe iskusstvo i arhitektura [Pasport spetsialnosti v Belarusi]. URL: https://vak.gov.by/node/1223. (data obrascheniya: 06.12.2019).

Klasyfikator profesii zi zminamy, zatverdzhenymy nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 15 liutoho 2019 roku # 259. URL: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/klasifikator-profesiy/rozdil-2-profesionali/ (data zvernennia: 17.11.2019).

Nakaz MON Ukrainy # 725 vid 24.05.2019 «Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 023 “Obrazotvorche mystetstvo, dekoratyvne mystetstvo, restavratsiia” dlia pershoho (bakalavrskoho rivnia vyshchoi osvity)». Kyiv: MON Ukrainy, 2019. 16 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/023-obrazotvorche-mistetstvo-dekorativne-mistetstvo-restavratsiya-bakalavr.pdf (data zvernennia: 02.12.2019).

Pasport spetsialnosti 17.00.04. URL: http://www.aspirantura.spb.ru/pasport/17_00_04.html. (data obrascheniya: 06.12.2019).

Tablytsia vidpovidnosti Pereliku naukovykh spetsialnostei (Perelik 2011) ta Pereliku haluzei znan ispetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity (Perelik 2015). Zatverdzheno Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 06 lystopada 2015 roku N 1151 (u redaktsii nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 12 kvitnia 2016 roku # 419). URL: https://www.krok.edu.ua/download/aspirantura/2016-08/tablitsya-vidpovidnosti-pereliku.pdf (data zvernennia: 12.11.2019).

Ukaz Prezidenta Respubliki Belarus ot 1 dekabrya 2011 g. # 561 «O nekotoryih voprosah podgotovki i attestatsii nauchnyih rabotnikov vyisshey kvalifikatsii» s izmeneniyami i dopolneniyami na 48 listah. URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31100561 (data zvernennya: 06.12.2019).

Sheiko V., Kushnarenko N. Orhanizatsiia ta metodyka naukovo-doslidnytskoi diialnosti: pidruchnyk. 7-me vyd. Kyiv: Znannia, 2011. 310 s. 8. Departament Nauki. URL: https://www.gov.pl/web/nauka/ (access date: 06.12.2019).

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019. URL: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnik-po-reformie-wydanie-i-poprawione-marzec-2019.pdf (access date: 06.12.2019).

Szkola Doctorska ASP we Wrocławiu. URL: https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=2245&__seoName=Szko%C5%82a+Doktorska+w+pigu%C5%82ce (access date: 06.12.2019).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


 17.00.04 — изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура [Паспорт специальности в Беларуси]. URL: https://vak.gov.by/node/1223. (дата обращения: 06.12.2019).

Класифікатор професій зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року №259. URL: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/klasifikator-profesiy/rozdil-2-profesionali/ (дата звернення: 17.11.2019).

Наказ МОН України №725 від 24.05.2019 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” для першого (бакалаврського рівня вищої освіти)». Київ: МОН України, 2019. 16 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/023-obrazotvorchemistetstvo-dekorativne-mistetstvo-restavratsiya-bakalavr.pdf (дата звернення: 02.12.2019).

Паспорт специальности 17.00.04. URL: http://www.aspirantura.spb.ru/pasport/17_00_04.html (дата обращения: 06.12.2019).

Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015). Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 06 листопада 2015 року N 1151 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2016 року №419). URL: https://www.krok.edu.ua/download/aspirantura/2016-08/tablitsya-vidpovidnosti-pereliku.pdf (дата звернення: 12.11.2019).

Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. №561 «О некоторых вопросах подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации» с изменениями и дополнениями на 48 листах. URL: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31100561 (дата звернення: 06.12.2019).

Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. 7-ме вид. Київ: Знання, 2011. 310 с.

Departament Nauki. URL: https://www.gov.pl/web/nauka/ (access date: 06.12.2019).

Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2019. URL: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnikpo-reformie-wydanie-i-poprawione-marzec-2019.pdf (access date: 06.12.2019).

Szkola Doctorska ASP we Wrocławiu. URL: https://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=2245&__seoName=Szko%C5%82a+Doktorska+w+pigu%C5%82ce (access date: 06.12.2019).

Copyright (c) 2020 Ольга Школьна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987