DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.16.2020.205243

Мистецтво різьблення і передумови становлення дизайну просторово-предметного середовища в Галичині

Роман Одрехівський

Анотація


З’ясовано значення різьблення в організації дизайну просторово-предметного середовища на прикладі Галичини. Однією з причин піднесення у розвитку різьблення на початку ХХ століття була діяльність оригінальних майстрів, джерелом інспірації для яких стали багатовікові традиції народного мистецтва: орнаментально-композиційні структури, сюжети різьбленого декору, технічні прийоми різьблення, символіка образів тощо. Аналізуючи найвідоміші іконостаси, можемо дійти висновку, що основою різьбленого декору є традиції народного релігійного мистецтва (орнамент трилисника та ін.) і архаїки (ромбовидні, колоподібні та інші геометричні орнаменти). Український модерн був вершиною цього тривалого еволюційного процесу формування предметно-просторового середовища церков у Галичині


Ключові слова


мистецтво різьблення; дизайн просторово-предметного середовища; Галичина; традиції; народне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Herchanivska P.E. Henezys ukrainskoi narodnoi khrystyianskoi arkhitektury // Visnyk derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. 2013. # 2. S. 38–41.

Hrushevskyi M. S. Iliustrovana istoriia Ukrainy: Repryntne vidtvorennia vydannia 1913 roku. Kyiv: [b. v.], 1990. 524 s., il.

Doroshenko D. Narys istorii Ukrainy: v 2 t. Kyiv: Hlobus, 1991. T. 1. 228 s.; T. 2. 349 s.

Istoriia Lvova v dokumentakh ta materialakh / [upor.: U.M. Yedlinska, Ya.D. Isaievych, O.A. Kupchynskyi ta in.]. Kyiv: Nauk. dumka, 1986. 417 s.

Istoriia ukrainskoho mystetstva: v 6 t. / hol. red. M.P. Bazhan. Kyiv: URE. 1966–1970. T. 2: Mystetstvo XIV— pershoi polovyny XVIIstolittia / red. Yu.P. Nelhovskyi (vidp. red.), L.P. Kalenychenko, M.I. Marchenko. 1967. 471 s.

Liubchenko V. F. Lvivska skulptura XVI–XVII stolit. Kyiv: Nauk. dumka, 1981. 214 s., il.

Noha O. Ivan Levynskyi. Khudozhnyk, arkhitektor, promyslovets, pedahoh, hromadskyi diiach. Lviv: Osnova, 1993. 76 s.

Noha O., Yatsiv R. Mystetski tovarystva, obiednannia, uhrupuvannia, spilky Lvova (1860–1998): Materialy do dovidnyka. Lviv: Ukrainski tekhnolohii, 1998. 128 s.

Ovsiichuk V. Maistry ukrainskoho barokko. Zhovkivskyi khudozhnii oseredok. Kyiv: Nauk. dumka, 1991. 398 s., il.

Ovsiichuk V. Ukrainske mystetstvo druhoi polovyny XVI — pershoi polovyny XVII st. Kyiv: Nauk. dumka, 1985. 182 s., il.

Odrekhivskyi R. Ukrainske natsionalne vidrodzhennia ta rozvytok mystetstva rizblennia v Halychyni: kinets XIX — pochatok XX st. // Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. 2018. # 2. S. 239–243.

Pereima L. S. Arkhitekturno-khudozhni osoblyvosti formuvannia prostorovo-predmetnoho seredovyshcha v Halychyni kintsia XIX — pochatku XX st.: mahisterska dyplomna robota za spets. 8.02020701 / Natsionalnyi lisotekhnichnyi universytet Ukrainy. Lviv, 2014. 103 s. [Rukopys].

Savchyn I. Busk. U vyri stolit. Lviv: Lvivski novyny, 1996. 173 s.

Stepovyk D. Istoriia ukrainskoi ikony X–XX st. Kyiv: Lybid, 1996. 436 s., il.

Fihol M.P. Mystetstvo starodavnoho Halycha. Kyiv: Mystetstvo, 1997. 224 s., il.

Istoriia ukrainskoho mystetstva: v 6 t. / hol. red. M. P. Bazhan. Kyiv: URE. 1966–1970. T. 3: Mystetstvo druhoi polovyny XVII– XVIII stolittia / red. P. H. Yurchenko (vidpov. red), P. M. Popov, P.M. Zholtovskyi. 1968. 439 s.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Герчанівська П. Е. Генезис української народної християнської архітектури // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2013. №2. С. 38–41.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України: Репринтне відтворення видання 1913 року. Київ: [б. в.], 1990. 524 с., іл.

Дорошенко Д. Нарис історії України: в 2 т. Київ: Глобус, 1991. Т. 1. 228 с.; Т. 2. 349 с.

Історія Львова в документах та матеріалах / упор.: У.М. Єдлінська, Я.Д. Ісаєвич, О.А. Купчинський та ін. Київ: Наук. думка, 1986. 417 с.

Історія українського мистецтва: в 6 т. / гол. ред. М.П. Бажан. Київ: УРЕ. 1966–1970. Т. 2: Мистецтво XIV — першої половини XVII століття / ред. Ю.П. Нельговський (відп. ред.), Л.П. Калениченко, М.І. Марченко. 1967. 471 с.

Любченко В.Ф. Львівська скульптура ХVІ–ХVІІ століть. Київ: Наук. думка, 1981. 214 с., іл.

Нога О. Іван Левинський. Художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. Львів: Основа, 1993. 76 с.

Нога О., Яців Р. Мистецькі товариства, об’єднання, угрупування, спілки Львова (1860–1998): Матеріали до довідника. Львів: Українські технології, 1998. 128 с.

Овсійчук В. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок. Київ: Наук. думка, 1991. 398 с., іл.

Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини ХVІ— першої половини ХVІІ ст. Київ: Наук. думка, 1985. 182 с., іл.

Одрехівський Р. Українське національне відродження та розвиток мистецтва різьблення в Галичині: кінець ХІХ — початок ХХ ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. №2. С. 239–243.

Перейма Л.С. Архітектурно-художні особливості формування просторово-предметного середовища в Галичині кінця ХІХ — початку ХХ ст.: магістерська дипломна робота за спец. 8.02020701 / Національний лісотехнічний університет України. Львів, 2014. 103 с. [Рукопис].

Савчин І. Буськ. У вирі століть. Львів: Львівські новини, 1996. 173 с.

Степовик Д. Історія української ікони X–XX ст. Київ: Либідь, 1996. 436 с., іл.

Фіголь М. П. Мистецтво стародавнього Галича. Київ: Мистецтво, 1997. 224 с., іл.

Історія українського мистецтва: в 6 т. / гол. ред. М.П. Бажан. Київ: УРЕ. 1966–1970. Т. 3: Мистецтво другої половини XVII– XVIII століття / ред. П. Г. Юрченко (відпов. ред), П. М. Попов, П.М. Жолтовський. 1968. 439 с.

Copyright (c) 2020 Роман Одрехівський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987