DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.16.2020.205246

Світова література у рефлексіях сучасної української композиторки Людмили Юріної

Олена Берегова

Анотація


Уперше в українському музикознавстві розглянуто програмні камерно-інструментальні і камерно-вокальні твори Людмили Юріної, написані на тексти або під враженням від творів сучасних французьких (Е. Йонеско), американських (С. Плат, Р. Бах, А. Гінзберг), ірландських (Дж. Джойс), німецьких (Г. Мюллер) та інших поетів і письменників. З’ясовано, що образний зміст поезії і літератури, яка приваблює композиторку, є надзвичайно різноманітним і зачіпає широкий спектр філософських і соціальних питань. Це одвічні філософські проблеми життя і смерті, любові і байдужості, болісних пошуків людиною свого місця в соціумі і трагічної неможливості примирення з жорстоким світом. Здійснено текстологічний аналіз поетичних і прозових текстів, які надихнули Л. Юріну до написання таких творів, як: «Ран-нан» («Внутрішнє світло») для 19 струнних (1993), «As soon as possible» («Якнайскоріше») для гобоя соло (1997), «Funny Death» («Смішна смерть») для 8 голосів (1998), «Herzstuck» («П’єса про серце») для сопрано соло (2006) та моноопера «Леді Лазарус» для сопрано, фортепіано та електроніки (2013–2016). Аналітичні спостереження над творами Л. Юріної різних періодів творчості дозволили зробити узагальнення стосовно її музичної естетики та основних рис стилю, серед яких — відкритість до технологічних експериментів і авангардні пошуки в різних стилях і техніках композиції (робота з тембром, сонористика, алеаторика, атональність, квазітональність, квазісеріальність тощо), синтезування принципів європейського та східного музичного мислення, використання розширених виконавських технік для інструментів та голосів, приділення великої уваги просторовим властивостям звуку. Підкреслено, що технологічні новації не є самоціллю для Л. Юріної, їхнє використання спрямоване на адекватну реалізацію композиторського задуму.


Ключові слова


творчість Людмили Юріної; музичний авангард; сучасні композиторські техніки; тембр; сонорика; атональність; розширені виконавські техніки

Повний текст:

PDF

Посилання


Berehova O. Instrumentalnyi teatr yak vyiav tendentsii vizualizatsii u tvorchosti suchasnykh ukrainskykh kompozytoriv //Kulturolohichna dumka. Kyiv: IK NAMU, 2018. Vyp. 14. S. 102–108.

Berehova O. Kamerna muzyka ukrainskykh kompozytoriv u konteksti khudozhno-stylovykh protsesiv 1990–2000-kh rokiv // Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P.I. Chaikovskoho. Kyiv: NMAU imeni P.I. Chaikovskoho, 2013. Vyp. 106: Kulturolohichni aspekty suchasnoho mystetskoho dyskursu. Pamiati L.K. Kaverinoi: Zb. st. / red.-uporiad. L.M. Mokrytska. S. 207–226.

Hurkova O. «Vnutrishnie svitlo» muzyky Liudmyly Yurinoi. URL: http://mus.art.co.ua/vnutrishnje-svitlo-muzyky-lyudmyly-yurinoji/ (data zvernennia: 11.11.2019).

Hurkova O. Tvorchist I. Karabytsia v konteksti zhanrovo-stylovykh tendentsii v ukrainskii muzytsi ostannoi tretyny KhKh stolittia: Dys. … kand. mystetstvoznav. Kyiv: NMAU, 2016. 324 s.

Kizlova O. Lyudmila Yurina: «V Ukraine vse novoe trebuet neimovernyih usiliy» // Den. 2012. 12 ver. URL: http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/lyudmila-yurina-v-ukraine-vse-novoe-trebuet-neimovernyh-usiliy (data zvernennya: 11.11.2019).

Petrov V. Instrumentalnyiy teatr HH veka: istoriya i teoriya zhanra: Avtoref. dis. … d-ra iskusstvovedeniya. Saratov, 2014. URL: http://cheloveknauka.com/instrumentalnyy-teatr-xx-veka-istoriya-i-teoriya-zhanra (data zvernennya: 11.11.2019).

Siuta B. Ukrainska muzyka molodshoi heneratsii kompozytoriv. URL: http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_a-syuta-youngukrcomp.html (data zvernennia: 11.11.2019).

Gabel G. Fourteen Composers in Today’s Ukraine. URL: http://www.ex-tempore.org/gabel.htm (access date: 11.11.2019).


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Берегова О. Інструментальний театр як вияв тенденції візуалізації у творчості сучасних українських композиторів // Культурологічна думка. Київ: ІК НАМУ, 2018. Вип. 14. С. 102–108.

Берегова О. Камерна музика українських композиторів у контексті художньо-стильових процесів 1990–2000-х років // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ: НМАУ імені П.І. Чайковського, 2013. Вип. 106: Культурологічні аспекти сучасного мистецького дискурсу. Пам’яті Л.К. Каверіної: Зб. ст. / ред.-упоряд. Л.М. Мокрицька. С. 207–226.

Гуркова О. «Внутрішнє світло» музики Людмили Юріної. URL: http://mus.art.co.ua/vnutrishnje-svitlo-muzyky-lyudmyly-yurinoji/ (дата звернення: 11.11.2019).

Гуркова О. Творчість І. Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій в українській музиці останньої третини ХХ століття: Дис. … канд. мистецтвознав. Київ: НМАУ, 2016. 324 с.

Кизлова О. Людмила Юрина: «В Украине все новое требует неимоверных усилий» // День. 2012. 12 вер. URL: http://www.day.kiev.ua/ru/article/kultura/lyudmila-yurina-v-ukraine-vse-novoetrebuet-neimovernyh-usiliy (дата звернення: 11.11.2019).

Петров В. Инструментальный театр ХХ века: история и теория жанра: Автореф. дис. … д-ра искусствоведения. Саратов, 2014. URL: http://cheloveknauka.com/instrumentalnyy-teatr-xx-vekaistoriya-i-teoriya-zhanra (дата звернення: 11.11.2019).

Сюта Б. Українська музика молодшої генерації композиторів. URL: http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_a-syutayoungukrcomp.html (дата звернення: 11.11.2019).

Gabel G. Fourteen Composers in Today’s Ukraine. URL: http://www.ex-tempore.org/gabel.htm (access date: 11.11.2019).

Copyright (c) 2020 Олена Берегова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987