DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.16.2020.205254

«Розумний арлекін» в авангардному і сучасному українському театрі

Ганна Веселовська

Анотація


Розглянуто поняття «розумний арлекін», запропоноване 1918 року видатним українським режисером Лесем Курбасом. Цим словосполученням Курбас визначив новий тип інтелектуального, надвиразного, розкутого, психологічно гнучкого актора, здатного впоратися іззавданнями мистецтва авангарду. За Курбасом, тільки такий освічений актор-інтелектуал може бути повноцінним учасником театральної творчості і суспільних процесів. Активний творець спектаклю, «розумний арлекін», перетворюючись на сцені, ставав головним носієм інтелектуального начала, на противагу емоційності сценічного середовища. До того ж, «розумний арлекін» у театрі авангарду часто перебирав на себе функції драматурга-сценариста, автора тексту. Форми сучасного театру, такі як нова драма, вербатім, нерідко поєднують в одній особі автора і виконавця, яким є актор-інтелектуал, чий спосіб сценічного існування був передбачений Лесем Курбасом. Перед глядачем «розумний арлекін» ХХІ сторіччя постає дослідником, який пропонує осмислити проблеми, обрані театром для суспільної актуалізації. Зазвичай актор-дослідник неначе пробує різні способи розв’язання проблеми в імпровізаційному ключі, при цьому демонструючи своє ставлення до неї. Окрім творчих, авангард покладав на «розумного арлекіна» і чимало позахудожніх завдань: бути активним творцем суспільного середовища, каталізатором соціальних процесів.


Ключові слова


розумний арлекін; театр; авангард; суспільна актуалізація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Veygandt S. Plasticheskiy trening aktera po metodike Andreya Droznina // Teatr. Kino. Muzyika: Almanah. Moskva: GITIS, 2011. # 1. S. 22–45.

Volytska I. Kurbas: pohliad na tilo (na materiali teoretychno-publitsystychnykh statei periodu Molodoho teatru) // Kurbasivski chytannia. 2006. # 1. S. 103–118.

Volytska I. Kurbasova definitsiia tvorchosti aktora i katehoriia «tryvannia» // Kurbasivski chytannia. 2007. # 2. S. 82–93.

Yermakova N. Aktor z pohliadu pedahohiky (iz praktyky Mystetskoho obiednannia «Berezil») // Ukrainskyi teatr. 2008. # 2. S. 21–24.

Kurbas Les. Teatralnyi lyst // Molodyi teatr: heneza, zavdannia, shliakhy / upor. M.H. Labinskyi. Kyiv: Mystetstvo, 1991. S. 38–45.

Shevchenko N. «Rozumnyi Arlekin» — mizh khramom i ploshcheiu (do nauky aktorskoho peretvorennia) // Arkadiia. 2003. # 1. S. 49–52.

Shmal A.N. Taynaya magiya Lesya Kurbasa: tezisyi prakticheskogo issledovaniya // Mistetska osvIta: traditsIYi, suchasnIst, perspektivi: MaterIali IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. Lugansk, 2007. S. 502–503.

Makaryk I. Shakespeare in the Undiscovered Bourn. Les’ Kurbas, Ukrainian modernism and early Soviet cultural politics. University of Toronto Press, 2004. 257 p.

Tkacz V. Towards a New Vision of Theatre: Les Kurbas’s Work at the Yоung Theatre in Kyiv // Modernism in Kyiv: Jubilant Experimentation / Ed. by Irena R. Makaryk and Virlana Tkacz. University of Toronto Press, 2010. p. 278–309.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Вейгандт С. Пластический тренинг актера по методике Андрея Дрознина // Театр. Кино. Музыка: Альманах. Москва: ГИТИС, 2011. №1. С. 22–45.

Волицька І. Курбас: погляд на тіло (на матеріалі теоретично-публіцистичних статей періоду Молодого театру) // Курбасівські читання. 2006. №1. С. 103–118.

Волицька І. Курбасова дефініція творчості актора і категорія «тривання» // Курбасівські читання. 2007. №2. С. 82–93.

Єрмакова Н. Актор з погляду педагогіки (із практики Мистецького обєднання «Березіль») // Український театр. 2008. № 2. С. 21–24.

Курбас Лесь. Театральний лист // Молодий театр: генеза, завдання, шляхи / упор. М.Г. Лабінський. Київ: Мистецтво, 1991. С. 38–45.

Шевченко Н. «Розумний Арлекін» — між храмом і площею (до науки акторського перетворення) // Аркадія. 2003. № 1. С. 49–52.

Шмаль А. Н. Тайная магия Леся Курбаса: тезисы практического исследования // Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи: Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. Луганськ, 2007. С. 502–503.

Makaryk I. Shakespeare in the Undiscovered Bourn. Les’ Kurbas, Ukrainian modernism and early Soviet cultural politics. University of Toronto Press, 2004. 257 p.

Tkacz V. Towards a New Vision of Theatre: Les Kurbas’s Work at the Yоung Theatre in Kyiv // Modernism in Kyiv: Jubilant Experimentation / Ed. by Irena R. Makaryk and Virlana Tkacz. University of Toronto Press, 2010. p. 278–309.

Copyright (c) 2020 Ганна Веселовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987