DOI: https://doi.org/10.31500/1992-5514.16.2020.205260

Архітектурна й художня критика в Україні:Стан і перспективи

Наталія Кондель-Пермінова

Анотація


Розглянуто особливості сучасного стану архітектурної й художньої критики в Україні, обумовлені специфічними обставинами буття радянського періоду. Визначено провідні напрями розвитку вітчизняної критичної діяльності, спрямовані на подолання наслідків деструктивних процесів ХХ століття у нових соціально-економічних умовах. Підкреслено важливість архітектурної критики для формування широкого публічного архітектурного дискурсу, для вбудовування архітектури у структури арт-ринку


Ключові слова


критика; діяльність; комунікація; архітектурознавство; мистецтвознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kryvolapov M. Pro mystetstvo ta khudozhniu krytyku Ukrainy KhKh stolittia: Vybrani statti riznykh rokiv. Kyiv: A+S, 2006. Knyha persha: Formuvannia ta rozvytok natsionalnoi mystetskoi shkoly i mystetstvoznavchoi nauky v Ukraini KhKh stolittia / IPSM AMU. 268 s.: il.

Kondel-Perminova N. Metateatr na Podoli v Kyievi // Khudozhnia kultura. Aktualni problemy: nauk. visnyk. Kyiv: IPSM NAM Ukrainy, 2017. Vyp. 13. S. 181–212.

Gidion Z. Prostranstvo, vremya, arhitektura / per. s nem. Moskva: Stroyizdat, 1984. 455 s.

Dzhenks Ch. Yazyik arhitekturyi postmodernizma / per. s angl. Moskva: Stroyizdat, 1985. 136 s.

Nikitin V., Chudnovskiy Yu. Metatektura. Kiev: Optima, 2016. 316 s.

Anatolii Makarov. Restavrator utrachenoho chasu // Panchenko V. Literaturnyi landshaft Ukrainy. KhKh stolittia. 50 «slaidiv». Kyiv: Yaroslaviv Val, 2019. S. 459–466.

Smirnaya L., Hamatov V., Puchkov A. Modernoe, sovremennoe i noveyshee iskusstvo. Popyitka osmyisleniya ponyatiy // Suchasne mistetstvo. Kiyiv: IPSM NAM UkraYini, 2016. Vip. XII. S. 158–168.

Buriak O.P. Protsesy ta instytuty vidtvorennia arkhitekturnoho profesionalizmu u vitchyznianii arkhitekturi 2-yi pol. XX— poch. XXIst.: Dys. … d-ra arkhitektury. Kharkiv, 2015. 395 s.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Криволапов М. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Київ: А+С, 2006. Книга перша: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / ІПСМ АМУ. 268 с.: іл.

Кондель-Пермінова Н. Метатеатр на Подолі в Києві // Художня культура. Актуальні проблеми: наук. вісник. Київ: ІПСМ НАМ України, 2017. Вип. 13. С. 181–212.

Гидион З. Пространство, время, архитектура / пер. с нем. Москва: Стройиздат, 1984. 455 с.

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма / пер. с англ. Москва: Стройиздат, 1985. 136 с.

Никитин В., Чудновский Ю. Метатектура. Киев: Оптима, 2016. 316 с.

Анатолій Макаров. Реставратор утраченого часу // Панченко В. Літературний ландшафт України. ХХ століття. 50 «слайдів». Київ: Ярославів Вал, 2019. С. 459–466.

Смирная Л., Хаматов В., Пучков А. Модерное, современное и новейшее искусство. Попытка осмысления понятий // Сучасне мистецтво. Київ: ІПСМ НАМ України, 2016. Вип. ХІІ. С. 158–168.

Буряк О. П. Процеси та інститути відтворення архітектурного професіоналізму у вітчизняній архітектурі 2-ї пол. ХХ — поч. ХХІ ст.: Дис. … д-ра архітектури. Харків, 2015. 395 с.

Copyright (c) 2020 Наталія Кондель-Пермінова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 1992-5514 (Print), e-ISSN: 2618-0987