Інформація для авторів

Наукове видання «Художня культура. Актуальні проблеми» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з філософії та педагогіки (наказ № 996 від 11.07.2017).